Truy cập

Hôm nay:
1087
Hôm qua:
1758
Tuần này:
4437
Tháng này:
19664
Tất cả:
1610703

Thủ tục hành chính

Cấp phép khai thác gỗ và lâm sản

Lĩnh vực

Lâm Nghiệp

Tên thủ tục hành chính:

Cấp phép khai thác gỗ và lâm sản.

Sửa đổi lần thứ :

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

b. Thời gian:

Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).

c. Trình tự tiếp nhận:

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

     Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã chuyển hồ sơ sang Phòng Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp thẩm tra hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã phê duyệt cấp phép.

Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm trả:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

b. Thời gian trả:

Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)

c. Trình tự trả:

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua đường bưu chính.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 -  Tờ trình đề nghị cấp phép khai thác, tỉa thưa rừng trồng của Chủ tịch UBND xã, thị trấn: 01 bản.

 -  Đơn xin được tỉa thưa, khai thác rừng trồng của hộ: 01 bản.

b) Số lượng hồ sơ:    03 bộ  (01 bộ chính + 02 bản photocopy).

4. Thời hạn giải quyết:

Không có văn bản quy định về thời gian giải quyết tối đa.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông Nghiệp UBND huyện, thị xã.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Cá nhân.                                                            

                                                                            Tổ chức.                                                                  

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  -  Luật Bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội khóa 11;

  -  Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

  -  Quyết định số 186/QĐ/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng;

  -  Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

  -  Công văn số 1326/BNN-LN ngày 15/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn lập thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác lâm sản;

  -  Công văn số 1039/NN&PTNN-LN ngày 23/6/2008 của Giám đốc sở Nông Nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hoá về việc thực hiện một số quy định về thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác lâm sản theo Quyết định số 186/QĐ/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng.

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không 
File đính kèm:Cấp phép khai thác gỗ và lâm sản.doc(33792kb)

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?