Truy cập

Hôm nay:
1214
Hôm qua:
1592
Tuần này:
2806
Tháng này:
18033
Tất cả:
1609072

Thủ tục hành chính

Cấp phép tỉa thưa, khai thác rừng trồng.

Lĩnh vực

Lâm Nghiệp

Tên thủ tục hành chính:

Cấp phép tỉa thưa, khai thác rừng trồng.

Sửa đổi lần thứ :

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ:

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ:

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

b. Thời gian:

Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày lễ, Tết).

c. Trình tự tiếp nhận:

Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

Bước 3. Xử lý hồ sơ:

     Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã chuyển hồ sơ đến Phòng Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp thẩm tra hồ sơ trình Chủ tịch UBND huyện, thị xã phê duyệt cấp phép.

Bước 4. Trả kết quả:

a. Địa điểm:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

b. Thời gian trả:

Vào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần (trừ ngày lễ, Tết)

c. Trình tự trả:

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả qua đường bưu chính.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã.

3. Hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Tờ trình đề nghị cấp phép khai thác, tỉa thưa rừng trồng của Chủ tịch UBND xã, thị trấn: 01 bản.

 -  Đơn xin được tỉa thưa, khai thác rừng trồng của hộ: : 01 bản chính.

 -  Biên bản kiểm tra thực địa giữa phòng Nông nghiệp, Hạt phúc kiểm lâm sản, UBND xã và hộ gia đình : 01 bản.

b) Số lượng hồ sơ:   03 bộ (gồm: 01 bộ bản chính + 02 bản photocopy).

4. Thời hạn giải quyết:

Không có văn bản quy định về thời gian giải quyết tối đa.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện, thị xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông Nghiệp, UBND huyện, thị xã.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Hạt phúc kiểm lâm sản huyện.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:   Cá nhân.                                                                                                                                     

7. Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:  Quyết định hành chính.           

10. Yêu cầu hoặc điều kiện để được cấp thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  -  Quyết định số 186/QĐ/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng;

  -  Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

  -  Công văn số 1326/BNN-LN ngày 15/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp về việc hướng dẫn lập thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác lâm sản;

  -  Công văn số 1039/NN&PTNN-LN ngày 23/6/2008 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hoá về việc thực hiện một số quy định về thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác lâm sản theo Quyết định số 186/QĐ/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý rừng. 

 

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH

Không 
File đính kèm:T-THA-102295-TTtỉa và khai thác rừng trồng.doc(33792kb)

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?