Truy cập

Hôm nay:
839
Hôm qua:
1206
Tuần này:
10306
Tháng này:
25533
Tất cả:
1616572

Các địa phương trên địa bàn huyện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

Ngày 27/11/2017 19:56:48

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018, 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức khám sơ tuyển nghĩ vụ quân sự (NVQS) năm 2018.

*Tại thị trấn Rừng Thông

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018, Hội đồng NVQS thị trấn đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám sức khỏe NVQS năm 2018. Tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn khu vực khám, để hoàn thành công tác khám sức khỏe  nghĩa vụ quân sự một cách nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra.

Trong đợt khám sơ tuyển lần này, thị trấn Rừng Thông  điều khám 67 thanh niên trong nguồn nghĩa vụ quân sự, thực hiện khám các yêu cầu về chiều cao, cân nặng, huyết áp, ngoại khoa, da liễu, thị lực, thính giác, răng hàm mặt,  một số bệnh về thần kinh và dị tật, dị hình…

*Đối với xã Đông Ninh.

Công tác tuyển quân tại địa phương luôn là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương hằng năm, nhằm chọn lựa những công dân có đủ phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe… tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân Hội đồng NVQS xã đã rà soát các đối tượng và thực hiện tốt việc đăng ký độ tuổi 17-18, 18-25, 25-27 đối với nam thanh niên học xong, thanh niên có trình độ Đại học hoặc Cao đẳng trên địa bàn 12 thôn chọn lựa các nam thanh niên có đủ tiêu chuẩn để tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Đồng thời, Hội đồng NVQS xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và thôn tổ chức tuyên truyền, vận động nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; vận động các gia đình động viên con em đến khám sơ tuyển; tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đầy đủ và nghiêm túc, đảm công bằng, đúng luật và đúng đối tượng.  Kết quả: có 24/35 thanh niên đủ tiêu chuẩn để tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện. Đông Ninh phấn đấu đảm bảo đủ chỉ tiêu về số lượng và chất lượng huyện giao về số quân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2018.

*Tại xã Đông Hòa, do xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng NVQS xã  đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, nên ngày đầu tổ chức khám sơ tuyển đã hoàn thành kế hoạch khám tuyển cho 48 thanh niên.         

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đòi hỏi các cấp, các ngành, Hội đồng NVQS từ huyện đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các bước. Trước mắt làm tốt công tác khám sơ tuyển tại địa phương, bảo đảm số lượng, chất lượng đúng theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khám chính thức tuyến huyện đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. /.

                                                                     

Cao Hiền- Đình Nghiêm

 

  

Các địa phương trên địa bàn huyện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018

Đăng lúc: 27/11/2017 19:56:48 (GMT+7)

Để thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2018, 15 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã đồng loạt tổ chức khám sơ tuyển nghĩ vụ quân sự (NVQS) năm 2018.

*Tại thị trấn Rừng Thông

Nhằm tuyển chọn những thanh niên có đủ điều kiện để thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2018, Hội đồng NVQS thị trấn đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự tham gia công tác điều động thanh niên tham gia sơ tuyển và khám sức khỏe NVQS năm 2018. Tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn khu vực khám, để hoàn thành công tác khám sức khỏe  nghĩa vụ quân sự một cách nhanh gọn, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng và yêu cầu đề ra.

Trong đợt khám sơ tuyển lần này, thị trấn Rừng Thông  điều khám 67 thanh niên trong nguồn nghĩa vụ quân sự, thực hiện khám các yêu cầu về chiều cao, cân nặng, huyết áp, ngoại khoa, da liễu, thị lực, thính giác, răng hàm mặt,  một số bệnh về thần kinh và dị tật, dị hình…

*Đối với xã Đông Ninh.

Công tác tuyển quân tại địa phương luôn là một nội dung quan trọng trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương hằng năm, nhằm chọn lựa những công dân có đủ phẩm chất chính trị, văn hóa, sức khỏe… tham gia nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân Hội đồng NVQS xã đã rà soát các đối tượng và thực hiện tốt việc đăng ký độ tuổi 17-18, 18-25, 25-27 đối với nam thanh niên học xong, thanh niên có trình độ Đại học hoặc Cao đẳng trên địa bàn 12 thôn chọn lựa các nam thanh niên có đủ tiêu chuẩn để tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại địa phương. Đồng thời, Hội đồng NVQS xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và thôn tổ chức tuyên truyền, vận động nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; vận động các gia đình động viên con em đến khám sơ tuyển; tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật nghĩa vụ quân sự nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đầy đủ và nghiêm túc, đảm công bằng, đúng luật và đúng đối tượng.  Kết quả: có 24/35 thanh niên đủ tiêu chuẩn để tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại huyện. Đông Ninh phấn đấu đảm bảo đủ chỉ tiêu về số lượng và chất lượng huyện giao về số quân tham gia nghĩa vụ quân sự năm 2018.

*Tại xã Đông Hòa, do xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng NVQS xã  đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân, nên ngày đầu tổ chức khám sơ tuyển đã hoàn thành kế hoạch khám tuyển cho 48 thanh niên.         

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đòi hỏi các cấp, các ngành, Hội đồng NVQS từ huyện đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các bước. Trước mắt làm tốt công tác khám sơ tuyển tại địa phương, bảo đảm số lượng, chất lượng đúng theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều khám chính thức tuyến huyện đạt kết quả cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018. /.

                                                                     

Cao Hiền- Đình Nghiêm

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?