Truy cập

Hôm nay:
132
Hôm qua:
1962
Tuần này:
2094
Tháng này:
41341
Tất cả:
1785924

Công an huyện Đông Sơn làm tốt công tác quản lý hành chính, phục vụ nhân dân

Ngày 05/11/2017 03:04:44

Với mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân, những năm qua công an huyện Đông Sơn luôn quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tập trung chấn chỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ.

Công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo đơn vị ban hành nhiều chương trình, kế hoạch lãnh chỉ đạo, trọng tâm là xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý phục vụ tốt nhu cầu đăng ký nhân, hộ khẩu, đăng ký cư trú, làm mới, cấp thẻ căn cước công dân. Ngoài ra, đội cũng tham mưu cho lãnh đạo công an huyện triển khai nhiều kế hoạch phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác quản lý hộ khẩu và quản lý cư trú; triển khai nhiều đợt kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định, điều kiện của các cơ sở kinh doanh có điều kiện...

Trong 9 tháng đầu năm, công an huyện đã tiếp nhận 2.588 hồ sơ, hoàn thành thủ tục và cấp phát 2.520 thẻ căn cước công dân. Phối hợp với Bưu điện huyện chuyển phát 1.407 thẻ CCCD đến tận tay nhân dân. Thực hiện việc cấp CCCD cả ngày thứ 7. Phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiếp nhận và giải quyết 1.410 trường hợp cư trú. Điều chỉnh CMND theo hộ khẩu và quyết định cải chính tư pháp 65 trường hợp, điều chỉnh HK theo CMND và giấy khai sinh 61 trường hợp.

Trong công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, công an huyện đã tổ chức kiểm tra 70 cơ sở, trong đó nhắc nhở 08 cơ sở, phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 06 cơ sở kinh doanh karaoke, 01 nhà nghỉ phạt tiền 6.400.000 đồng, thu hồi 06 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của cơ sở ngừng hoạt động. Đình chỉ hoạt động 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại xã Đông Yên và Đông Văn.

Kết quả trên đã góp phần đảm bảo ANTT và phục vụ tốt hơn yêu cầu chính đáng của nhân dân./.

                                                                 Thu Hương-Mạnh Cường

 

  

Công an huyện Đông Sơn làm tốt công tác quản lý hành chính, phục vụ nhân dân

Đăng lúc: 05/11/2017 03:04:44 (GMT+7)

Với mục tiêu phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của nhân dân, những năm qua công an huyện Đông Sơn luôn quan tâm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tập trung chấn chỉnh nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ.

Công an huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo đơn vị ban hành nhiều chương trình, kế hoạch lãnh chỉ đạo, trọng tâm là xây dựng các kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, đổi mới công tác quản lý phục vụ tốt nhu cầu đăng ký nhân, hộ khẩu, đăng ký cư trú, làm mới, cấp thẻ căn cước công dân. Ngoài ra, đội cũng tham mưu cho lãnh đạo công an huyện triển khai nhiều kế hoạch phòng ngừa, phát hiện xử lý nghiêm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường công tác quản lý hộ khẩu và quản lý cư trú; triển khai nhiều đợt kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định, điều kiện của các cơ sở kinh doanh có điều kiện...

Trong 9 tháng đầu năm, công an huyện đã tiếp nhận 2.588 hồ sơ, hoàn thành thủ tục và cấp phát 2.520 thẻ căn cước công dân. Phối hợp với Bưu điện huyện chuyển phát 1.407 thẻ CCCD đến tận tay nhân dân. Thực hiện việc cấp CCCD cả ngày thứ 7. Phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiếp nhận và giải quyết 1.410 trường hợp cư trú. Điều chỉnh CMND theo hộ khẩu và quyết định cải chính tư pháp 65 trường hợp, điều chỉnh HK theo CMND và giấy khai sinh 61 trường hợp.

Trong công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, công an huyện đã tổ chức kiểm tra 70 cơ sở, trong đó nhắc nhở 08 cơ sở, phát hiện xử phạt vi phạm hành chính 06 cơ sở kinh doanh karaoke, 01 nhà nghỉ phạt tiền 6.400.000 đồng, thu hồi 06 giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT của cơ sở ngừng hoạt động. Đình chỉ hoạt động 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ tại xã Đông Yên và Đông Văn.

Kết quả trên đã góp phần đảm bảo ANTT và phục vụ tốt hơn yêu cầu chính đáng của nhân dân./.

                                                                 Thu Hương-Mạnh Cường

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?