Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
69
Hôm qua:
1166
Tuần này:
3335
Tháng này:
14817
Tất cả:
1178594

Ghi nhận qua đại hội hội cựu chiến binh cấp cơ sở

Ngày 29/05/2017 10:43:52

Tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh, ngay từ đầu tháng 1 năm 2017, Hội CCB huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội hội CCB các cấp trong toàn huyện.

Sau gần 4 tháng triển khai, đã tổ chức đại hội điểm cơ sở hội tại Thị trấn Rừng Thông để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn huyện. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện ở từng cấp hội, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, hướng dẫn các cơ sở hội tiếp theo trong toàn huyện tiến hành đại hội theo đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc, thể lệ, nội quy và quy chế của hội, bảo đảm chất lượng, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao.
Đến ngày 25/4/2017, 100 % cơ sở hội trên địa bàn huyện đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, bảo đảm quy trình, nguyên tắc và mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra;
Theo đánh giá của Hội CCB huyện Đông Sơn, tại các đại hội cấp cơ sở được tỉnh, huyện chỉ đạo chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, từ công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện đến chuẩn bị nhân sự. Các đại hội đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình: Từ nội dung tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2017-2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo; đến bầu ban chấp hành và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đều được thực hiện nghiêm túc. Các tham luận trình bày tại các đại hội đã nêu bật được cách làm hay, sáng tạo, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả; nêu những điểm cần rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nhiệm kỳ tới thực hiện tốt hơn.
Thành công từ các đại hội ở cơ sở cho thấy sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, của cơ quan, đơn vị đối với tổ chức hội; sự chỉ đạo sát sao của hội CCB huyện và ý thức trách nhiệm cao của các tổ chức hội cơ sở trong thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Qua đó đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, hội viên CCB, để hội viên tin tưởng, đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
PV: Thanh Nhàn- Mạnh Cường

Ghi nhận qua đại hội hội cựu chiến binh cấp cơ sở

Đăng lúc: 29/05/2017 10:43:52 (GMT+7)

Tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022, trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh, ngay từ đầu tháng 1 năm 2017, Hội CCB huyện đã tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội hội CCB các cấp trong toàn huyện.

Sau gần 4 tháng triển khai, đã tổ chức đại hội điểm cơ sở hội tại Thị trấn Rừng Thông để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn huyện. Qua đó, đánh giá kết quả thực hiện ở từng cấp hội, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, rút kinh nghiệm, hướng dẫn các cơ sở hội tiếp theo trong toàn huyện tiến hành đại hội theo đúng kế hoạch, đúng nguyên tắc, thể lệ, nội quy và quy chế của hội, bảo đảm chất lượng, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao.
Đến ngày 25/4/2017, 100 % cơ sở hội trên địa bàn huyện đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017-2022, bảo đảm quy trình, nguyên tắc và mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra;
Theo đánh giá của Hội CCB huyện Đông Sơn, tại các đại hội cấp cơ sở được tỉnh, huyện chỉ đạo chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, từ công tác tuyên truyền, chuẩn bị văn kiện đến chuẩn bị nhân sự. Các đại hội đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy trình: Từ nội dung tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2017-2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo; đến bầu ban chấp hành và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên đều được thực hiện nghiêm túc. Các tham luận trình bày tại các đại hội đã nêu bật được cách làm hay, sáng tạo, những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả; nêu những điểm cần rút kinh nghiệm và đề xuất giải pháp, kiến nghị để nhiệm kỳ tới thực hiện tốt hơn.
Thành công từ các đại hội ở cơ sở cho thấy sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, của cơ quan, đơn vị đối với tổ chức hội; sự chỉ đạo sát sao của hội CCB huyện và ý thức trách nhiệm cao của các tổ chức hội cơ sở trong thực hiện các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Qua đó đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, hội viên CCB, để hội viên tin tưởng, đoàn kết xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
PV: Thanh Nhàn- Mạnh Cường