Truy cập

Hôm nay:
297
Hôm qua:
1377
Tuần này:
9675
Tháng này:
33426
Tất cả:
1727605

Hội nghị thông qua giáo án chính trị năm 2018

Ngày 22/03/2018 21:16:07

Sáng ngày 15/3, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị thông qua giáo án giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Trường Sinh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu khai mạc.

         Mỗi đồng chí chính trị viên sẽ thực hành giảng 1 phần giáo án về một trong số nội dung: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Nội dung cơ bản của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển Việt Nam Nam năm 1982 và Luật biển Việt Nam năm 2012. Tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

         Việc thông qua giáo án chính trị của chính trị viên, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, đơn vị tự vệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong giai đoạn mới. Đồng thời giúp các đồng chí chính trị viên ở cơ sở trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, phương pháp giảng dạy chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ; biết vận dụng lý luận vào thực tiễn; giữ vững tính Đảng trong từng nội dung truyền đạt. Qua đó, tao nên sức mạnh chính trị, tinh thần cho lực lượng vũ trang huyện nhà, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển./.

                                                               

Thực hiện: Minh Ánh

 

  

Hội nghị thông qua giáo án chính trị năm 2018

Đăng lúc: 22/03/2018 21:16:07 (GMT+7)

Sáng ngày 15/3, Ban chỉ huy Quân sự huyện tổ chức hội nghị thông qua giáo án giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Trường Sinh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu khai mạc.

         Mỗi đồng chí chính trị viên sẽ thực hành giảng 1 phần giáo án về một trong số nội dung: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Nội dung cơ bản của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển Việt Nam Nam năm 1982 và Luật biển Việt Nam năm 2012. Tình hình kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh của địa phương; Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

         Việc thông qua giáo án chính trị của chính trị viên, chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự xã, thị trấn, đơn vị tự vệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trong giai đoạn mới. Đồng thời giúp các đồng chí chính trị viên ở cơ sở trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, phương pháp giảng dạy chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ; biết vận dụng lý luận vào thực tiễn; giữ vững tính Đảng trong từng nội dung truyền đạt. Qua đó, tao nên sức mạnh chính trị, tinh thần cho lực lượng vũ trang huyện nhà, góp phần hoàn thành nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển./.

                                                               

Thực hiện: Minh Ánh

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?