Truy cập

Hôm nay:
2603
Hôm qua:
2541
Tuần này:
19361
Tháng này:
24551
Tất cả:
2136872

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Ngày 31/10/2017 00:04:54

Sáng 18-10-2017, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và triển khai công tác tuyển quân năm 2018. Đồng chí Trần Anh Chung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên trong Hội đồng NVQS huyện

                                                             

Năm 2017, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc đến từng cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan quân sự các cấp và các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt các khâu trong quy trình tuyển quân, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ như: giao lưu, gặp mặt, tặng quà. Tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, an toàn, đúng luật, ngày giao quân thực sự là ngày hội của toàn dân. Do làm tốt các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên năm 2016, huyện ta tiếp tục hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, toàn huyện đã bàn giao 90 nam thanh niên cho các đơn vị nhận quân. Tuy nhiên, công tác sơ, khám tuyển vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Số lượng thanh niên vắng mặt không về tham gia sơ tuyển vẫn còn nhiều như (Đông Tiến, Đông Thanh, Đông Anh) cho thấy ý thức thực hiện luật NVQS của công dân còn chưa cao, việc chủ động trong triển khai và biện pháp xử lý của Hội đồng NVQS ở một số xã còn chưa kiên quyết; chất lượng sức khỏe loại 1, loại 2 chưa cao.

          Theo dự kiến chỉ tiêu tỉnh giao năm 2018, huyện Đông Sơn sẽ tuyển chọn, gọi 110 nam công dân lên đường nhập ngũ (tuổi đời từ đủ 18 đến 25 tuổi và đến hết 27 tuổi), đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe theo quy định, tăng 10% so với năm 2017. Tuy nhiên, nguồn nhập ngũ thấp hơn so với các năm trước. Theo các xã, thị trấn đăng ký, quản lý và báo cáo nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 của toàn huyện là 2.065 công dân. Trong đó, 1.050 công dân thuộc diện gọi nhập ngũ thì có 503 công dân đi làm ăn xa, vì vậy có mặt ở nhà khám sơ tuyển chỉ còn lại 547 thanh niên, số thanh niên này cơ bản khám lại qua nhiều năm.

Để hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã củng cố kiện toàn Hội đồng NVQS huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2018, làm cơ sở cho các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ đúng luật NVQS. Ban Chỉ huy quân sự phát huy vai trò làm tham mưu giúp UBND, Hội đồng NVQS huyện thực hiện chức năng, quyền hạn, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện; tham mưu giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tạo nguồn cho các địa phương; lập kế hoạch từng khâu, từng bước chặt chẽ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật NVQS, truyền thống của quê hương, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, thời gian sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân SSNN từ ngày 6-9/11/2017, khám tại huyện từ ngày 25-27/11/2017, thời gian tổ chức lễ giao nhận quân dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 5/3/2018./.

Thu Hương-Đình Nghiêm

 

  

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018.

Đăng lúc: 31/10/2017 00:04:54 (GMT+7)

Sáng 18-10-2017, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Đông Sơn tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017 và triển khai công tác tuyển quân năm 2018. Đồng chí Trần Anh Chung, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng NVQS huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí thành viên trong Hội đồng NVQS huyện

                                                             

Năm 2017, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, địa phương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc đến từng cơ sở. Các cấp ủy, chính quyền các địa phương, cơ quan quân sự các cấp và các ban, ngành, đoàn thể đã thực hiện tốt các khâu trong quy trình tuyển quân, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ như: giao lưu, gặp mặt, tặng quà. Tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, an toàn, đúng luật, ngày giao quân thực sự là ngày hội của toàn dân. Do làm tốt các khâu trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ nên năm 2016, huyện ta tiếp tục hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, toàn huyện đã bàn giao 90 nam thanh niên cho các đơn vị nhận quân. Tuy nhiên, công tác sơ, khám tuyển vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Số lượng thanh niên vắng mặt không về tham gia sơ tuyển vẫn còn nhiều như (Đông Tiến, Đông Thanh, Đông Anh) cho thấy ý thức thực hiện luật NVQS của công dân còn chưa cao, việc chủ động trong triển khai và biện pháp xử lý của Hội đồng NVQS ở một số xã còn chưa kiên quyết; chất lượng sức khỏe loại 1, loại 2 chưa cao.

          Theo dự kiến chỉ tiêu tỉnh giao năm 2018, huyện Đông Sơn sẽ tuyển chọn, gọi 110 nam công dân lên đường nhập ngũ (tuổi đời từ đủ 18 đến 25 tuổi và đến hết 27 tuổi), đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, văn hóa, sức khỏe theo quy định, tăng 10% so với năm 2017. Tuy nhiên, nguồn nhập ngũ thấp hơn so với các năm trước. Theo các xã, thị trấn đăng ký, quản lý và báo cáo nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2018 của toàn huyện là 2.065 công dân. Trong đó, 1.050 công dân thuộc diện gọi nhập ngũ thì có 503 công dân đi làm ăn xa, vì vậy có mặt ở nhà khám sơ tuyển chỉ còn lại 547 thanh niên, số thanh niên này cơ bản khám lại qua nhiều năm.

Để hoàn thành chỉ tiêu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã củng cố kiện toàn Hội đồng NVQS huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2018, làm cơ sở cho các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ đúng luật NVQS. Ban Chỉ huy quân sự phát huy vai trò làm tham mưu giúp UBND, Hội đồng NVQS huyện thực hiện chức năng, quyền hạn, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện; tham mưu giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tạo nguồn cho các địa phương; lập kế hoạch từng khâu, từng bước chặt chẽ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật NVQS, truyền thống của quê hương, nghĩa vụ của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo kế hoạch, thời gian sơ tuyển trực tiếp sức khỏe công dân SSNN từ ngày 6-9/11/2017, khám tại huyện từ ngày 25-27/11/2017, thời gian tổ chức lễ giao nhận quân dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 5/3/2018./.

Thu Hương-Đình Nghiêm

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?