Truy cập

Hôm nay:
1652
Hôm qua:
1837
Tuần này:
11124
Tháng này:
54853
Tất cả:
2231013

Xã Đông Quang tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Ngày 30/08/2019 18:00:02

Ngày 26 và 27/8/2019, xã Đông Quang tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí Nguyễn Như Thủy thường vụ huyện ủy chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện lãnh đạo một số xã trong trong huyện.

                

                                                

 

       

        Nội dung diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã năm 2019 được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển LLVT vào các trạng thái sãn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ 

         Các nội dung diễn tập cơ chế bảo đảm theo đúng ý định, vận dụng sáng tạo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quốc phòng – an ninh về nội dung xây dụng hoạt động của khu vực phòng thủ. Thành phần tham gia diễn tập đầy đủ, thể hiện rõ vai trò, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn kịp thời khi xảy ra các tình huống.

Các đại biểu tham quan phần thực hành chiến đấu phòng thủ

        Phần thực hành chiến đấu phòng thủ  với nội dung “Trung đội dân quân cơ động xã Đông Quang đánh địch tiến công vào địa điểm và địa bàn phòng thủ” diễn ra theo đúng kế hoạch, thiết bị, thao trường, mục tiêu sát thực tế, công tác chỉ huy chặt chẽ, linh hoạt; hiệp đồng tốt trong từng giai đoạn bắn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, trình độ kỹ chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí diễn tập an toàn.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ trạng thái thời bình sang thời chiến; bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu, SSCĐ, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển  địa phương sang thời chiến, công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ.

 

  

 

Thực hiện: Văn Hữu – Đình Nghiêm

 

  

Xã Đông Quang tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019

Đăng lúc: 30/08/2019 18:00:02 (GMT+7)

Ngày 26 và 27/8/2019, xã Đông Quang tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2019. Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí Nguyễn Như Thủy thường vụ huyện ủy chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, Ban Chỉ đạo diễn tập huyện lãnh đạo một số xã trong trong huyện.

                

                                                

 

       

        Nội dung diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã năm 2019 được chia làm 3 giai đoạn, giai đoạn 1 chuyển xã vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng, an ninh, chuyển LLVT vào các trạng thái sãn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ, Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ 

         Các nội dung diễn tập cơ chế bảo đảm theo đúng ý định, vận dụng sáng tạo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quốc phòng – an ninh về nội dung xây dụng hoạt động của khu vực phòng thủ. Thành phần tham gia diễn tập đầy đủ, thể hiện rõ vai trò, các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn kịp thời khi xảy ra các tình huống.

Các đại biểu tham quan phần thực hành chiến đấu phòng thủ

        Phần thực hành chiến đấu phòng thủ  với nội dung “Trung đội dân quân cơ động xã Đông Quang đánh địch tiến công vào địa điểm và địa bàn phòng thủ” diễn ra theo đúng kế hoạch, thiết bị, thao trường, mục tiêu sát thực tế, công tác chỉ huy chặt chẽ, linh hoạt; hiệp đồng tốt trong từng giai đoạn bắn, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, trình độ kỹ chiến thuật, sử dụng các loại vũ khí diễn tập an toàn.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền địa phương trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương từ trạng thái thời bình sang thời chiến; bồi dưỡng nâng cao trình độ, khả năng tham mưu, SSCĐ, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển  địa phương sang thời chiến, công tác tham mưu xử trí tình huống trong chiến đấu phòng thủ.

 

  

 

Thực hiện: Văn Hữu – Đình Nghiêm

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?