Truy cập

Hôm nay:
1655
Hôm qua:
1837
Tuần này:
11127
Tháng này:
54856
Tất cả:
2231016

Bế giảng lớp đảng viên mới khóa 2 năm 2019

Ngày 01/12/2019 22:26:40

Chiều ngày 26/11, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các đảng viên mới khóa 2 năm 2019.

 

           Sau 9 ngày học tập, nghiên cứu, 70 học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đã được tiếp thu các chuyên đề do giảng viên của Trung tâm giới thiệu khái quát về lý luận và thực tiễn, giúp cho mỗi đồng chí nhận thức một cách cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn...Đồng thời được tiếp thu 4 chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới và đi thăm quan, thực tế tại di tích lịch sử và danh thắng Rừng Thông. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho lớp đảng viên mới khóa 2 năm 2019 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình bồi dưỡng đúng kế hoạch.

           Kết quả, 100% học viên của lớp đã hoàn thành khoá bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, trong đó có 23 học viên đạt loại giỏi, 41 học viên đạt loại khá, 6 học viên đạt loại trung bình. /.

 

 

 

CTV Minh Ánh

  

Bế giảng lớp đảng viên mới khóa 2 năm 2019

Đăng lúc: 01/12/2019 22:26:40 (GMT+7)

Chiều ngày 26/11, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các đảng viên mới khóa 2 năm 2019.

 

           Sau 9 ngày học tập, nghiên cứu, 70 học viên lớp bồi dưỡng lý luận chính trị đã được tiếp thu các chuyên đề do giảng viên của Trung tâm giới thiệu khái quát về lý luận và thực tiễn, giúp cho mỗi đồng chí nhận thức một cách cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiên định, trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn...Đồng thời được tiếp thu 4 chuyên đề giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới và đi thăm quan, thực tế tại di tích lịch sử và danh thắng Rừng Thông. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho lớp đảng viên mới khóa 2 năm 2019 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình bồi dưỡng đúng kế hoạch.

           Kết quả, 100% học viên của lớp đã hoàn thành khoá bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, trong đó có 23 học viên đạt loại giỏi, 41 học viên đạt loại khá, 6 học viên đạt loại trung bình. /.

 

 

 

CTV Minh Ánh

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?