Truy cập

Hôm nay:
613
Hôm qua:
1111
Tuần này:
613
Tháng này:
30502
Tất cả:
2595632

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 02/04/2021 16:21:15

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo và các hướng dẫn của cấp trên về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức thực hiện các bước theo quy trình. Trong đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức.

 

          

 

Ảnh: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên cổng chào điện tử của huyện tại Quốc lộ 45.

 

Theo đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, các địa phương đều đã thành lập tiểu ban thông tin, tuyên truyền, xây dựng Kế hoạch, nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật. Đài Truyền thanh các xã, thị trấn đã tăng thời lượng phát các bản tin tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan; công khai số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu trên địa bàn. Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong các hội nghị, các buổi họp thôn, tổ dân phố, các địa phương cũng đã khảo sát, in băng rôn, cụm pano để tuyên truyền trực quan. Đặc biệt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh được đẩy mạnh.

Ngày nào cũng vậy, đều đặn 2 buổi sáng chiều, chị Nguyễn Thị Ngà, cán bộ truyền thanh xã Đông Yên lại có mặt tại Đài truyền thanh xã để thực hiện chương trình phát thanh hằng ngày. Để việc tuyên truyền có chất lượng, chị Ngà đã tổng hợp các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử rồi biên soạn cho phù hợp với mọi đối tượng.

Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đã giúp cho mọi tầng lớp Nhân dân trong huyện thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Bà Nguyễn Thị Thân, người dân thôn Yên Cẩm 2 xã Đông Yên phấn khởi chia sẻ:

 “Qua nghe tuyên truyền về cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên loa truỳên thanh. Tôi cũng như người dân trong xã được biết ngày 23/5/ tới đây, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử, chọn ra những người đủ đức đủ tài, đại diện cho ý trí nguyện vọng của nhân dân, phát huy hết năng lực, tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển”.

Ảnh 3:Công sở xã Đông Văn rực rỡ sắc cờ chào mừng bầu cử

         

Những ngày tới, các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan trên địa bàn. Đồng thời tập trung chỉnh trang, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

                                              Thực hiện: Thanh Nhàn- Kim Oanh

  

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đăng lúc: 02/04/2021 16:21:15 (GMT+7)

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, đặc biệt sau khi tiếp thu tinh thần chỉ đạo và các hướng dẫn của cấp trên về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức thực hiện các bước theo quy trình. Trong đó, công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở quan tâm, chú trọng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đa dạng, phong phú bằng nhiều hình thức.

 

          

 

Ảnh: Tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên cổng chào điện tử của huyện tại Quốc lộ 45.

 

Theo đó, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của cấp trên, các địa phương đều đã thành lập tiểu ban thông tin, tuyên truyền, xây dựng Kế hoạch, nội dung tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật. Đài Truyền thanh các xã, thị trấn đã tăng thời lượng phát các bản tin tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan; công khai số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu trên địa bàn. Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong các hội nghị, các buổi họp thôn, tổ dân phố, các địa phương cũng đã khảo sát, in băng rôn, cụm pano để tuyên truyền trực quan. Đặc biệt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh được đẩy mạnh.

Ngày nào cũng vậy, đều đặn 2 buổi sáng chiều, chị Nguyễn Thị Ngà, cán bộ truyền thanh xã Đông Yên lại có mặt tại Đài truyền thanh xã để thực hiện chương trình phát thanh hằng ngày. Để việc tuyên truyền có chất lượng, chị Ngà đã tổng hợp các tài liệu liên quan đến công tác bầu cử rồi biên soạn cho phù hợp với mọi đối tượng.

Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đã giúp cho mọi tầng lớp Nhân dân trong huyện thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ công dân của mình. Bà Nguyễn Thị Thân, người dân thôn Yên Cẩm 2 xã Đông Yên phấn khởi chia sẻ:

 “Qua nghe tuyên truyền về cuộc bầu cử quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên loa truỳên thanh. Tôi cũng như người dân trong xã được biết ngày 23/5/ tới đây, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử, chọn ra những người đủ đức đủ tài, đại diện cho ý trí nguyện vọng của nhân dân, phát huy hết năng lực, tinh thần trách nhiệm, góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển”.

Ảnh 3:Công sở xã Đông Văn rực rỡ sắc cờ chào mừng bầu cử

         

Những ngày tới, các xã, thị trấn trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền trực quan trên địa bàn. Đồng thời tập trung chỉnh trang, chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết, góp phần cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra thành công tốt đẹp.

                                              Thực hiện: Thanh Nhàn- Kim Oanh

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?