Truy cập

Hôm nay:
1835
Hôm qua:
1837
Tuần này:
11307
Tháng này:
55036
Tất cả:
2231196

Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp huyện Đông Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngày 05/11/2019 14:48:52

Sáng 26/10, Hội Doanh nghiệp huyện Đông Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự đại hội có các đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Văn Thành-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Nguyễn Văn Đệ-Uỷ viên Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam- chi nhánh Thanh Hóa.

Khi mới thành lập, Hội doanh nghiệp huyện Đông Sơn có 57 hội viên, đến nay đã thu hút được 120 hội viên tham gia, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. 5 năm qua, Hội tích cực nắm bắt tình hình hoạt động, kiến nghị đề xuất, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp; phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động. Sau 5 năm hoạt động, Hội đã nâng cao số quỹ hội  từ 63 triệu đồng đầu nhiệm kỳ lên 123 triệu đồng. Các DN của các hội viên thuộc Hội đã đóng góp không ít vào ngân sách huyện và không ngừng góp phần phát triển vào cơ cấu kinh tế chung của huyện nhà.

Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp thuộc HDN huyện cũng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như: đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai… 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tai, hạn chế trong công tác phát triển hội viên và hoạt động của Hội, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn và đồng chí Nguyễn Văn Đệ-Uỷ viên Ban Trung ương MTTQ Việt Nam,Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Hiệp hội doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện trong nhiệm kỳ qua. Ðồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đó là số DN phát triển trên địa bàn huyện còn chưa tương xứng với tiềm năng; số lượng DN còn ít; hầu hết DN có quy mô nhỏ; hiệu quả hoạt động nhiều DN còn thấp. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đồng chí nhấn mạnh: Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cần tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về: “ Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của huyện để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực tham gia các hoạt ðộng nhân đạo, từ thiện, các phong trào của tỉnh, của huyện góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ các nhiệm vụ chính trị nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2019-2024

Trong không khí dân chủ cùng phát triển, Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

                            

 

Thu Hương

  

Đại hội đại biểu Hội Doanh nghiệp huyện Đông Sơn lần thứ II, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đăng lúc: 05/11/2019 14:48:52 (GMT+7)

Sáng 26/10, Hội Doanh nghiệp huyện Đông Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Dự đại hội có các đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Lê Văn Thành-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; ông Nguyễn Văn Đệ-Uỷ viên Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam- chi nhánh Thanh Hóa.

Khi mới thành lập, Hội doanh nghiệp huyện Đông Sơn có 57 hội viên, đến nay đã thu hút được 120 hội viên tham gia, tăng gấp 2 lần so với đầu nhiệm kỳ. 5 năm qua, Hội tích cực nắm bắt tình hình hoạt động, kiến nghị đề xuất, khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp; phát huy hiệu quả vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động. Sau 5 năm hoạt động, Hội đã nâng cao số quỹ hội  từ 63 triệu đồng đầu nhiệm kỳ lên 123 triệu đồng. Các DN của các hội viên thuộc Hội đã đóng góp không ít vào ngân sách huyện và không ngừng góp phần phát triển vào cơ cấu kinh tế chung của huyện nhà.

Cùng với việc phát triển sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp thuộc HDN huyện cũng đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện như: đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai… 

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nghiêm túc nhìn nhận những tồn tai, hạn chế trong công tác phát triển hội viên và hoạt động của Hội, đồng thời đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy,Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn và đồng chí Nguyễn Văn Đệ-Uỷ viên Ban Trung ương MTTQ Việt Nam,Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Hiệp hội doanh nghiệp trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện trong nhiệm kỳ qua. Ðồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đó là số DN phát triển trên địa bàn huyện còn chưa tương xứng với tiềm năng; số lượng DN còn ít; hầu hết DN có quy mô nhỏ; hiệu quả hoạt động nhiều DN còn thấp. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đồng chí nhấn mạnh: Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cần tiếp tục triển khai các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về: “ Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của huyện để tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm, tích cực tham gia các hoạt ðộng nhân đạo, từ thiện, các phong trào của tỉnh, của huyện góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phục vụ các nhiệm vụ chính trị nhằm đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2019-2024

Trong không khí dân chủ cùng phát triển, Đại hội đã bầu 17 đại biểu vào Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

                            

 

Thu Hương

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?