Truy cập

Hôm nay:
1391
Hôm qua:
1897
Tuần này:
8003
Tháng này:
3288
Tất cả:
2043861

Đại hội Đảng bộ xã Đông Minh, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp

Ngày 19/05/2020 08:26:50

Ngày 15/5/2020, Đảng bộ xã Đông Minh tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường trực huyện ủy về dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

           

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đông Minh đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thủy sản đến năm 2020 đạt 125 tỷ đồng, đạt mục tiêu đại hội, xếp thứ 2 toàn huyện; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 3.164 tấn, đạt 109% so với mục tiêu đại hội; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 51 triệu đồng, đạt 96,2%  so với mục tiêu đại hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đã chuyển đổi 32,89 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trang trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả và thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn. Toàn xã có 19 trang trại, gia trại. Có 3 mô hình trang trại đạt giá trị sản xuất 350 - 500 triệu đồng/ha. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp- xây dựng có tốc độ tăng trưởng khá. Thu ngân sách là 148,5 tỷ đồng. Văn hoá xã hội có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Hằng năm, 100% thôn đạt chuẩn thôn văn hóa. 3/3 đơn vị, cơ quan đạt đơn vị văn hóa; bình quân hằng năm có 87% gia đình đạt gia đình văn hóa. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung triển khai thực hiện. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong 5 năm Đông Minh đã huy động tổng số vốn cho chương trình xây dựng NTM được 334 tỷ đồng. Năm 2019 xã đã triển khai thực hiện Đề án của huyện về xây dựng NTM kiểu mẫu và được người dân đồng tình, ủng hộ, bước đầu đem lại hiệu quả: Thôn 3 được thẩm định công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Đảng bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Đông Minh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, niềm tin và ý chí của người dân, phấn đấu đến năm 2022 xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2025 trở thành xã kiểu mẫu.

Đồng chí Lê Thanh Hải-Phó Bí thư thường trực huyện ủy đã về dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội và tặng Đảng bộ xã Đông Minh bức chướng mang dòng chữ “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, Đoàn kết- Dân chủ- kỷ cương-Phát triển, phát huy tối đa nguồn lực, xây dựng thành công xã kiểu mẫu”.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện: Thanh Nhàn- Đình Nghiêm

  

Đại hội Đảng bộ xã Đông Minh, nhiệm kỳ 2020- 2025 thành công tốt đẹp

Đăng lúc: 19/05/2020 08:26:50 (GMT+7)

Ngày 15/5/2020, Đảng bộ xã Đông Minh tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Lê Thanh Hải- Phó Bí thư thường trực huyện ủy về dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

           

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Đông Minh đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp và thủy sản đến năm 2020 đạt 125 tỷ đồng, đạt mục tiêu đại hội, xếp thứ 2 toàn huyện; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Tổng sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt 3.164 tấn, đạt 109% so với mục tiêu đại hội; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 51 triệu đồng, đạt 96,2%  so với mục tiêu đại hội. Thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đã chuyển đổi 32,89 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trang trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả và thủy sản có giá trị kinh tế cao hơn. Toàn xã có 19 trang trại, gia trại. Có 3 mô hình trang trại đạt giá trị sản xuất 350 - 500 triệu đồng/ha. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp- xây dựng có tốc độ tăng trưởng khá. Thu ngân sách là 148,5 tỷ đồng. Văn hoá xã hội có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Hằng năm, 100% thôn đạt chuẩn thôn văn hóa. 3/3 đơn vị, cơ quan đạt đơn vị văn hóa; bình quân hằng năm có 87% gia đình đạt gia đình văn hóa. Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) được tập trung triển khai thực hiện. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong 5 năm Đông Minh đã huy động tổng số vốn cho chương trình xây dựng NTM được 334 tỷ đồng. Năm 2019 xã đã triển khai thực hiện Đề án của huyện về xây dựng NTM kiểu mẫu và được người dân đồng tình, ủng hộ, bước đầu đem lại hiệu quả: Thôn 3 được thẩm định công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được nâng lên. Đảng bộ luôn hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Đông Minh tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, niềm tin và ý chí của người dân, phấn đấu đến năm 2022 xây dựng thành công xã Nông thôn mới kiểu mẫu, năm 2025 trở thành xã kiểu mẫu.

Đồng chí Lê Thanh Hải-Phó Bí thư thường trực huyện ủy đã về dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội và tặng Đảng bộ xã Đông Minh bức chướng mang dòng chữ “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ, Đoàn kết- Dân chủ- kỷ cương-Phát triển, phát huy tối đa nguồn lực, xây dựng thành công xã kiểu mẫu”.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thực hiện: Thanh Nhàn- Đình Nghiêm

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?