Truy cập

Hôm nay:
75
Hôm qua:
1997
Tuần này:
3389
Tháng này:
33185
Tất cả:
2329406

ĐÔNG SƠN ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP)

Ngày 19/10/2020 07:20:48

Xác định chương trình OCOP có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực; gia tăng giá trị; phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp theo chuỗi giá trị; và là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thời gian qua, UBND huyện Đông Sơn đã tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình theo tinh thần Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.

 

 

 

 

                  

dua kim dong yen 4 (1).jpg

Dưa kim hoàng hậu Thiên Trường 36

 

Theo đó, Đông Sơn đã ưu tiên và tập trung đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, khuyến khích phát triển các mô hình nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; mô hình trồng rau thủy canh, chăn nuôi gà hữu cơ; xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng tới đạt tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng các vườn mẫu về sản phẩm nông nghiệp an toàn... Từ đó hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng và tiêu thụ thực phẩm an toàn, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại giá trị kinh tế cao, phát triển bền vững. Khuyến khích các hộ sản xuất liên kết với các HTX trong việc tạo lập các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; ưu tiên xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm áp dụng phương thức canh tác hữu cơ, không sử dụng hóa chất độc hại. Đồng thời cũng đưa ra một số sản phẩm sẽ phát triển theo chương trình OCOP như trống đồng, rau an toàn, quả thanh long, gạo nếp cái hoa vàng, trứng sạch, dưa kim hoàng hậu.

Tính đến thời điểm này, Đông Sơn có 2 sản phẩm, gồm trứng sạch Hiền Nhuần và dưa kim hoàng hậu Thiên Trường 36 đã được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao; 3 sản phẩm gồm gạo Hương Thanh 2, rau ăn lá họ cải Thiên Trường 36, dưa chuột Baby thiên trường 36 đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đang đề xuất Hội đồng tỉnh đánh giá xếp hạng.

Ghi nhận bước đầu cho thấy, chương trình OCOP ở Đông Sơn đã và đang góp phần phát triển mạnh mẽ thương hiệu sản phẩm tại các địa phương. Trong những năm tới, Đông Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, đánh giá, giới thiệu sản phẩm để xây dựng sản phẩm OCOP, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn lao động và tạo thuận lợi cho phát triển các loại hình kinh tế đi kèm./.

Minh Ánh

Trung tâm Chính trị huyện

  

ĐÔNG SƠN ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP)

Đăng lúc: 19/10/2020 07:20:48 (GMT+7)

Xác định chương trình OCOP có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát huy nội lực; gia tăng giá trị; phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp theo chuỗi giá trị; và là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, thời gian qua, UBND huyện Đông Sơn đã tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình theo tinh thần Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020.

 

 

 

 

                  

dua kim dong yen 4 (1).jpg

Dưa kim hoàng hậu Thiên Trường 36

 

Theo đó, Đông Sơn đã ưu tiên và tập trung đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, khuyến khích phát triển các mô hình nhà màng, nhà lưới sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; mô hình trồng rau thủy canh, chăn nuôi gà hữu cơ; xây dựng cánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa bảo đảm an toàn thực phẩm, hướng tới đạt tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng các vườn mẫu về sản phẩm nông nghiệp an toàn... Từ đó hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng và tiêu thụ thực phẩm an toàn, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại giá trị kinh tế cao, phát triển bền vững. Khuyến khích các hộ sản xuất liên kết với các HTX trong việc tạo lập các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; ưu tiên xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm áp dụng phương thức canh tác hữu cơ, không sử dụng hóa chất độc hại. Đồng thời cũng đưa ra một số sản phẩm sẽ phát triển theo chương trình OCOP như trống đồng, rau an toàn, quả thanh long, gạo nếp cái hoa vàng, trứng sạch, dưa kim hoàng hậu.

Tính đến thời điểm này, Đông Sơn có 2 sản phẩm, gồm trứng sạch Hiền Nhuần và dưa kim hoàng hậu Thiên Trường 36 đã được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP đạt chất lượng 3 sao; 3 sản phẩm gồm gạo Hương Thanh 2, rau ăn lá họ cải Thiên Trường 36, dưa chuột Baby thiên trường 36 đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đang đề xuất Hội đồng tỉnh đánh giá xếp hạng.

Ghi nhận bước đầu cho thấy, chương trình OCOP ở Đông Sơn đã và đang góp phần phát triển mạnh mẽ thương hiệu sản phẩm tại các địa phương. Trong những năm tới, Đông Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, đánh giá, giới thiệu sản phẩm để xây dựng sản phẩm OCOP, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, nguồn lao động và tạo thuận lợi cho phát triển các loại hình kinh tế đi kèm./.

Minh Ánh

Trung tâm Chính trị huyện

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?