Truy cập

Hôm nay:
1493
Hôm qua:
1660
Tuần này:
7884
Tháng này:
6593
Tất cả:
2344939

Đông Sơn phấn đấu có 22 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã về đích NTM kiểu mẫu năm 2020.

Ngày 27/06/2020 17:18:09

Theo kế hoạch năm 2020, toàn huyện phấn đấu có 22 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đông Văn về đích xã NTM kiểu mẫu.

Để hoàn thành mục tiêu trên, thời gian qua, công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện được huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nắm được chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy tốt vai trò nhân dân làm chủ. Đến nay, toàn huyện đã mở rộng được 5,6km đường giao thông nông thôn; 5,7km rãnh thoát nước; xây dựng mới 16 vườn mẫu, nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyến tường rào thoáng được hình thành, có 693/1.190 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu (bình quân đạt 8,15 tiêu chí/thôn). Trong đó, thôn Văn Bắc, xã Đông Văn đã đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 14/14 tiêu chí.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tạo được sự đồng thuận cao, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân; các phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo các xã, thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã Đông Văn hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu và hoàn thành hồ sơ xã NTM kiểu mẫu xong trước ngày 30/11/2020./.

 

 

 

Thu Hương

  

Đông Sơn phấn đấu có 22 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 1 xã về đích NTM kiểu mẫu năm 2020.

Đăng lúc: 27/06/2020 17:18:09 (GMT+7)

Theo kế hoạch năm 2020, toàn huyện phấn đấu có 22 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đông Văn về đích xã NTM kiểu mẫu.

Để hoàn thành mục tiêu trên, thời gian qua, công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện được huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân nắm được chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy tốt vai trò nhân dân làm chủ. Đến nay, toàn huyện đã mở rộng được 5,6km đường giao thông nông thôn; 5,7km rãnh thoát nước; xây dựng mới 16 vườn mẫu, nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, tuyến tường rào thoáng được hình thành, có 693/1.190 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu (bình quân đạt 8,15 tiêu chí/thôn). Trong đó, thôn Văn Bắc, xã Đông Văn đã đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, đạt 14/14 tiêu chí.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tạo được sự đồng thuận cao, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân; các phòng, ban chuyên môn của huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp chỉ đạo các xã, thôn đẩy nhanh tiến độ thực hiện những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn. Đặc biệt, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn xã Đông Văn hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu và hoàn thành hồ sơ xã NTM kiểu mẫu xong trước ngày 30/11/2020./.

 

 

 

Thu Hương

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?