Truy cập

Hôm nay:
1395
Hôm qua:
1897
Tuần này:
8007
Tháng này:
3292
Tất cả:
2043865

Hội nghị Ban Thường vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2017

Ngày 21/01/2018 18:46:13

Trong hai ngày 11 và 12/12, Ban thường vụ huyện ủy đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để bàn và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND,UBND huyện; Trưởng các phòng nông nghiệp, tài chính – kế hoạch, kinh tế hạ tầng, tài nguyên moi trường, nội vụ, lao động thương binh xã hội, thống kê. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tại hội nghị, Chánh văn phòng Huyện ủy đã trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2018; Cơ chế hỗ trợ phát triển năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Đông Sơn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, 24/25 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức (trong đó có 9 chỉ tiêu hoàn thành, 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 18%; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 10.280,3 ha, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 236.661 triệu đồng, đạt 270,4% dự toán tỉnh giao, đạt 135,4% dự toán huyện giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm kịp thời; đời sống  nhân dân ngày càng được cải thiện; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế như: sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún; chuyển đổi đất nông nghiệp chậm, chưa tạo được sự liên kết bền vững giữa người nông dân với doanh nghiệp để tạo ra chuỗi giá trị sản xuất; tiến độ xây dựng cơ bản một số hạng mục công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới 5 xã về đích NTM năm 2017 và 2 xã về đích năm 2018 còn chậm….

Ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế ở từng lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, thu ngân sách trên địa bàn, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng...sát với tình hình thực tế của địa phương, trong đó có dự báo xu hướng phát triển khách quan cho năm tới. Từ đó thông qua dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hải – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉnh sửa dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 để trình lên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã khai quát những nội dung cơ bản, nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện năm 2017, nguyên nhân, tồn tại, đồng thời yêu cầu các ngành tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong năm 2018: Tập trung chỉ đạo, triển khai chấn chỉnh lại các chương trình đầu tư của nhà nước có hiệu quả; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng sử dụng bố trí cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã thị trấn, đặc biệt là 5 xã về đích NTM năm 2017; phòng Nông nghiệp huyện chủ động lên kế hoạch xây dựng bộ cơ cấu giống lúa, cây trồng, vật nuôi tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện để nâng cao sản lượng lương thực cho bà con nhân dân; phát triển mô hình trồng cây có hiệu quả; hình thành một số vùng chăn nuôi tập trung; Thực hiện đề án sát nhập thôn, tổ dân phố đảm bảo theo kế hoạch; đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, hoạt động của HĐND các cấp, hoạt động của các khối đoàn thể, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ chuyện môn.

Cũng tại hội nghị này, Ban thường vụ Huyện ủy đã bàn và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác/.

 

Tin, ảnh: Minh Ánh

 

 

Hội nghị Ban Thường vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2017

Đăng lúc: 21/01/2018 18:46:13 (GMT+7)

Trong hai ngày 11 và 12/12, Ban thường vụ huyện ủy đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 để bàn và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Phó Chủ tịch HĐND,UBND huyện; Trưởng các phòng nông nghiệp, tài chính – kế hoạch, kinh tế hạ tầng, tài nguyên moi trường, nội vụ, lao động thương binh xã hội, thống kê. Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Tại hội nghị, Chánh văn phòng Huyện ủy đã trình bày dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu KT-XH năm 2017, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp năm 2018; Cơ chế hỗ trợ phát triển năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Đông Sơn năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, 24/25 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và hoàn thành vượt mức (trong đó có 9 chỉ tiêu hoàn thành, 16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức). Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 18%; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 10.280,3 ha, sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng; chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 236.661 triệu đồng, đạt 270,4% dự toán tỉnh giao, đạt 135,4% dự toán huyện giao. Lĩnh vực văn hóa xã hội có bước chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được quan tâm kịp thời; đời sống  nhân dân ngày càng được cải thiện; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số mặt hạn chế như: sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún; chuyển đổi đất nông nghiệp chậm, chưa tạo được sự liên kết bền vững giữa người nông dân với doanh nghiệp để tạo ra chuỗi giá trị sản xuất; tiến độ xây dựng cơ bản một số hạng mục công trình phục vụ xây dựng nông thôn mới 5 xã về đích NTM năm 2017 và 2 xã về đích năm 2018 còn chậm….

Ý kiến thảo luận tại hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế ở từng lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, thu ngân sách trên địa bàn, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng...sát với tình hình thực tế của địa phương, trong đó có dự báo xu hướng phát triển khách quan cho năm tới. Từ đó thông qua dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Hải – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chỉ đạo các ngành chuyên môn, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy để chỉnh sửa dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 để trình lên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã khai quát những nội dung cơ bản, nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện năm 2017, nguyên nhân, tồn tại, đồng thời yêu cầu các ngành tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong năm 2018: Tập trung chỉ đạo, triển khai chấn chỉnh lại các chương trình đầu tư của nhà nước có hiệu quả; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo bồi dưỡng sử dụng bố trí cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã thị trấn, đặc biệt là 5 xã về đích NTM năm 2017; phòng Nông nghiệp huyện chủ động lên kế hoạch xây dựng bộ cơ cấu giống lúa, cây trồng, vật nuôi tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND huyện để nâng cao sản lượng lương thực cho bà con nhân dân; phát triển mô hình trồng cây có hiệu quả; hình thành một số vùng chăn nuôi tập trung; Thực hiện đề án sát nhập thôn, tổ dân phố đảm bảo theo kế hoạch; đổi mới chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở, hoạt động của HĐND các cấp, hoạt động của các khối đoàn thể, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ chuyện môn.

Cũng tại hội nghị này, Ban thường vụ Huyện ủy đã bàn và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác/.

 

Tin, ảnh: Minh Ánh

 

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?