Truy cập

Hôm nay:
1321
Hôm qua:
1608
Tuần này:
6137
Tháng này:
32355
Tất cả:
1623394

Hội nghị cán bộ toàn quốc, quán triệt nghị quyết TW 7 Khóa XII

Ngày 16/07/2018 09:12:21

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

.

Tại Thanh Hóa, việc học tập quán triệt nghị quyết hội nghị T.Ư 7 đã được trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các huyện, thị, thành phố…. Chủ trì tại điểm cầu huyện Đông Sơn có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Trong thời gian một ngày, hội nghị tập trung quán triệt 3 nội dụng trọng tâm: Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tham gia hội nghị là cơ hội để đội ngũ cán bộ chủ chốt trang bị thêm các kiến thức để tổ chức quán triệt đến từng cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên cơ sở, nhất là trong quá trình chỉ đạo, triển khai các nội dung của nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tiến./

 

 

Cao Hiền

  

Hội nghị cán bộ toàn quốc, quán triệt nghị quyết TW 7 Khóa XII

Đăng lúc: 16/07/2018 09:12:21 (GMT+7)

Ngày 29/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng

.

Tại Thanh Hóa, việc học tập quán triệt nghị quyết hội nghị T.Ư 7 đã được trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các huyện, thị, thành phố…. Chủ trì tại điểm cầu huyện Đông Sơn có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện.

Trong thời gian một ngày, hội nghị tập trung quán triệt 3 nội dụng trọng tâm: Nghị quyết số 26 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Tham gia hội nghị là cơ hội để đội ngũ cán bộ chủ chốt trang bị thêm các kiến thức để tổ chức quán triệt đến từng cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên cơ sở, nhất là trong quá trình chỉ đạo, triển khai các nội dung của nghị quyết gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả trong thực tiến./

 

 

Cao Hiền

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?