Truy cập

Hôm nay:
1328
Hôm qua:
1608
Tuần này:
6144
Tháng này:
32362
Tất cả:
1623401

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác phối hợp giữa bảo hiểm xã hội huyện với các ngành, triển khai một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 27/08/2018 06:42:27

Sáng ngày 9/8, Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác phối hợp giữa bảo hiểm xã hội huyện với các ngành, triển khai một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, việc thực hiện các chương trình phối hợp công tác giữa bảo hiểm xã hội huyện với các đơn  vị đạt được kết quả tốt, chất lượng, nội dung, hình thức vận dụng sát thực, đa dạng với tính chủ động cao của các đơn vị. Mặt khác, việc ký và thực hiện các chương trình phối hợp công tác đã có tác động tích cực trong việc tuyên truyền và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Kết quả 6 tháng qua, số người tham gia BHXH bắt buộc là 4.631 người, BHXH tự nguyện là 519 người; Số người tham gia BHYT bắt buộc là 62.739 người; số người tham gia BHTN là 4.011 người; số người thuộc hộ cận nghèo có thẻ BHYT là 5.119; số học sinh có thẻ BHYT là 11.665; số người thuộc hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình có thẻ BHYT là 9.047 người; Độ bao phủ BHYT tính đến ngày 30/6 là 65.263 người, chiếm 85,26% dân số.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chỉ ra những tồn tại hạn chế còn gặp phải trong quá trình tổ chức phối hợp thực hiện.

        Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả đạt đ­ược trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình phối hợp thực hiện giữa BHXH huyện với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động nên dẫn đến  tỷ lệ người dân tham gia đóng BHXH, BHYT còn đạt thấp.Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có quy chế phối hợp với cơ quan BHXH huyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi bổ sung, Luật Việc làm, Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn, đồng thời phải chủ động phối hợp với cơ quan BHXH huyện và các ngành có liên quan để thực hiện đúng chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Đề nghị bảo hiểm xã hội huyện giao chỉ tiêu hàng tháng, hàng năm cho các đơn vị phối hợp, đặc biệt là LĐLĐ huyện cần tập trung triển khai các luật cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, tham mưu cho UBND huyện tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đến các doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục kịp thời. Phòng LĐTBXH huyện cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp phù hợp để nâng cao tỷ lệ hộ nghèo tham gia đóng BHXH…./.

 

 

 

Tin, ảnh: Minh Ánh

 

  

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác phối hợp giữa bảo hiểm xã hội huyện với các ngành, triển khai một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đăng lúc: 27/08/2018 06:42:27 (GMT+7)

Sáng ngày 9/8, Bảo hiểm xã hội huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm công tác phối hợp giữa bảo hiểm xã hội huyện với các ngành, triển khai một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2018, việc thực hiện các chương trình phối hợp công tác giữa bảo hiểm xã hội huyện với các đơn  vị đạt được kết quả tốt, chất lượng, nội dung, hình thức vận dụng sát thực, đa dạng với tính chủ động cao của các đơn vị. Mặt khác, việc ký và thực hiện các chương trình phối hợp công tác đã có tác động tích cực trong việc tuyên truyền và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến với người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện. Kết quả 6 tháng qua, số người tham gia BHXH bắt buộc là 4.631 người, BHXH tự nguyện là 519 người; Số người tham gia BHYT bắt buộc là 62.739 người; số người tham gia BHTN là 4.011 người; số người thuộc hộ cận nghèo có thẻ BHYT là 5.119; số học sinh có thẻ BHYT là 11.665; số người thuộc hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình có thẻ BHYT là 9.047 người; Độ bao phủ BHYT tính đến ngày 30/6 là 65.263 người, chiếm 85,26% dân số.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung chỉ ra những tồn tại hạn chế còn gặp phải trong quá trình tổ chức phối hợp thực hiện.

        Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Thông, Phó Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương những kết quả đạt đ­ược trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong thời gian qua, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình phối hợp thực hiện giữa BHXH huyện với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động nên dẫn đến  tỷ lệ người dân tham gia đóng BHXH, BHYT còn đạt thấp.Vì vậy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có quy chế phối hợp với cơ quan BHXH huyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT sửa đổi bổ sung, Luật Việc làm, Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện đến cán bộ, nhân viên, người lao động trong đơn vị và nhân dân trên địa bàn, đồng thời phải chủ động phối hợp với cơ quan BHXH huyện và các ngành có liên quan để thực hiện đúng chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Đề nghị bảo hiểm xã hội huyện giao chỉ tiêu hàng tháng, hàng năm cho các đơn vị phối hợp, đặc biệt là LĐLĐ huyện cần tập trung triển khai các luật cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, tham mưu cho UBND huyện tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành đến các doanh nghiệp để có biện pháp khắc phục kịp thời. Phòng LĐTBXH huyện cần tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp phù hợp để nâng cao tỷ lệ hộ nghèo tham gia đóng BHXH…./.

 

 

 

Tin, ảnh: Minh Ánh

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?