Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
346
Hôm qua:
1408
Tuần này:
5745
Tháng này:
24546
Tất cả:
997209

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2017

Ngày 04/10/2017 22:22:28

Vừa qua, Ban dân vận Huyện ủy Đông Sơn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận của hệ thống chính trị và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho 124 đồng chí là cán bộ Ban dân vận huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo và cán bộ một số phòng của UBND huyện cùng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy-Trưởng khối dân vận; Phó Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch MTTQ; Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch Hội LHPN; Chủ tịch Hội nông dân; Bí thư chi bộ-Tổ trưởng tổ dân vận thôn, khu phố.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề, gồm: Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Dân vận của chính quyền trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Những kinh nghiệm giải quyết điểm nóng ở cơ sở cần giải quyết; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và vai trò tham mưu của các ngành, các cấp và các tổ chức trong xây dựng nông thôn mới; những vấn đề về công tác tôn giáo trong những năm gần đây.

Thông qua lớp tập huấn, giúp học viên trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác dân vận, nắm chắc những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận trong giai đoạn hiện nay, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới; huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác dân vận; làm cầu nối và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ, Chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thu Hương

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2017

Đăng lúc: 04/10/2017 22:22:28 (GMT+7)

Vừa qua, Ban dân vận Huyện ủy Đông Sơn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Dân vận của hệ thống chính trị và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới năm 2017 cho 124 đồng chí là cán bộ Ban dân vận huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo và cán bộ một số phòng của UBND huyện cùng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy-Trưởng khối dân vận; Phó Chủ tịch UBND xã; Chủ tịch MTTQ; Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch Hội LHPN; Chủ tịch Hội nông dân; Bí thư chi bộ-Tổ trưởng tổ dân vận thôn, khu phố.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề, gồm: Mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới; mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Dân vận của chính quyền trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Những kinh nghiệm giải quyết điểm nóng ở cơ sở cần giải quyết; kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và vai trò tham mưu của các ngành, các cấp và các tổ chức trong xây dựng nông thôn mới; những vấn đề về công tác tôn giáo trong những năm gần đây.

Thông qua lớp tập huấn, giúp học viên trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác dân vận, nắm chắc những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận trong giai đoạn hiện nay, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới; huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác dân vận; làm cầu nối và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ, Chính quyền với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thu Hương