Truy cập

Hôm nay:
21
Hôm qua:
2621
Tuần này:
21
Tháng này:
24590
Tất cả:
2136911

Hội nghị thông qua các báo cáo phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX.

Ngày 15/06/2020 12:00:31

Chiều 11/6, UBND huyện tổ chức phiên họp thông qua các báo cáo phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX. Đồng chí Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Với sự điều hành cụ thể từng nội dung của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, tại hội nghị, các thành viên UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan có liên quan đã đóng góp bổ sung vào nội dung 2 Dự thảo Báo cáo của UBND huyện.

Dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 đã khẳng định: Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị,vừa phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả vừa tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Nhờ đó, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện giữ được sự ổn định; duy trì các tiêu chí huyện NTM và đẩy mạnh xây dựng thôn, xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; Chỉ đạo tốt sản xuất vụ Xuân và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh nông thôn ổn định.

Dự thảo Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đồng chí chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn báo cáo cụ thể kết quả giải quyết và bổ sung nội dung trả lời đảm bảo thỏa đáng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Thụ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm hoàn thiện nội dung Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện và Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 để trình Kỳ họp thứ 14 của HĐND huyện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là đảm bảo thủy lợi để sản xuất vụ Mùa; đẩy mạnh công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; tập trung công tác thu – chi ngân sách Nhà nước; hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019- 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ huyện; đảm bảo ATGT, an ninh trật tự trên địa bàn./.

 

 

 

Thu Hương

 

 

 

 

  

Hội nghị thông qua các báo cáo phục vụ Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX.

Đăng lúc: 15/06/2020 12:00:31 (GMT+7)

Chiều 11/6, UBND huyện tổ chức phiên họp thông qua các báo cáo phục vụ hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 14, HĐND huyện khóa XIX. Đồng chí Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Với sự điều hành cụ thể từng nội dung của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, tại hội nghị, các thành viên UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan có liên quan đã đóng góp bổ sung vào nội dung 2 Dự thảo Báo cáo của UBND huyện.

Dự thảo Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 đã khẳng định: Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tác động toàn diện đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, Huyện ủy, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị,vừa phòng, chống dịch đảm bảo an toàn, hiệu quả vừa tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Nhờ đó, kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện giữ được sự ổn định; duy trì các tiêu chí huyện NTM và đẩy mạnh xây dựng thôn, xã NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu; Chỉ đạo tốt sản xuất vụ Xuân và tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn. Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh nông thôn ổn định.

Dự thảo Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đồng chí chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn báo cáo cụ thể kết quả giải quyết và bổ sung nội dung trả lời đảm bảo thỏa đáng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Thụ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Văn phòng HĐND-UBND huyện phối hợp với các cơ quan liên quan để sớm hoàn thiện nội dung Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện và Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 để trình Kỳ họp thứ 14 của HĐND huyện. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng nêu lên một số hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là đảm bảo thủy lợi để sản xuất vụ Mùa; đẩy mạnh công tác xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; tập trung công tác thu – chi ngân sách Nhà nước; hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019- 2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ huyện và Đại hội Đảng bộ huyện; đảm bảo ATGT, an ninh trật tự trên địa bàn./.

 

 

 

Thu Hương

 

 

 

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?