Truy cập

Hôm nay:
1543
Hôm qua:
1660
Tuần này:
7934
Tháng này:
6643
Tất cả:
2344989

Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Ngày 27/06/2020 17:18:09

Mới đây, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Nguyên Giang Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa về dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Giai đoạn 2011- 2020, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc, giải quyết công việc. Đến nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả nổi bật, tất cả các cơ quan chuyên môn và UBND 14 xã, thị trấn đều niêm yết công khai, minh bạch TTHC tại trụ sở làm việc, cung cấp nội dung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để đăng tải lên Trang thông tin điện tử của huyện; nâng cấp Trang điện tử, đa dạng hóa các tin, bài phản ánh hoạt động của huyện; thực hiện nghiêm túc 10 đợt kiểm tra CCHC; tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 98%; chỉ số cải cách hành chính được xếp thứ hạng tăng dần qua các năm, năm 2019 xếp loại xuất sắc, đứng thứ 2/27 huyện, thị xã, thành phố.

Đánh giá kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy, công tác CCHC trên địa bàn huyện được tập trung thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo điều hành. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành 2.801 văn bản; tiếp nhận 3.437 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 2.825 hồ sơ, đạt 82,2%; việc trao đổi văn bản giữa huyện và các xã, thị trấn đều được số hóa và thực hiện 100% trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc TDOffice.

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2020-2030, và nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyên Giang Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện trong công tác CCHC thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những tồn tại để có giải pháp khắc phục kịp thời. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2020 - 2030; tăng cường tuyên truyền những điển hình tiên tiến và phê bình các cơ quan, đơn vị để xảy ra tồn tại, hạn chế; nâng cao trách nhiệm tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa văn bản bảo đảm sự đơn giản, minh bạch; tăng cường kiểm soát TTHC; sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới với đòi hỏi ngày càng cao cả về năng lực, trình độ, thái độ phục vụ, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng.

Đồng chí Lê Trọng Thụ-Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể

Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 11 cá nhân

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước huyện Đông Sơn giai đoạn 2011 - 2020./.

 

 

Thu Hương

  

Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

Đăng lúc: 27/06/2020 17:18:09 (GMT+7)

Mới đây, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Nguyên Giang Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa về dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Giai đoạn 2011- 2020, huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính (TTHC) nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, doanh nghiệp khi tiếp xúc, giải quyết công việc. Đến nay, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả nổi bật, tất cả các cơ quan chuyên môn và UBND 14 xã, thị trấn đều niêm yết công khai, minh bạch TTHC tại trụ sở làm việc, cung cấp nội dung các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết để đăng tải lên Trang thông tin điện tử của huyện; nâng cấp Trang điện tử, đa dạng hóa các tin, bài phản ánh hoạt động của huyện; thực hiện nghiêm túc 10 đợt kiểm tra CCHC; tỷ lệ hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính đạt 98%; chỉ số cải cách hành chính được xếp thứ hạng tăng dần qua các năm, năm 2019 xếp loại xuất sắc, đứng thứ 2/27 huyện, thị xã, thành phố.

Đánh giá kết quả CCHC 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy, công tác CCHC trên địa bàn huyện được tập trung thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, như cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính và công tác chỉ đạo điều hành. Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã ban hành 2.801 văn bản; tiếp nhận 3.437 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 2.825 hồ sơ, đạt 82,2%; việc trao đổi văn bản giữa huyện và các xã, thị trấn đều được số hóa và thực hiện 100% trên phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc TDOffice.

Tại hội nghị, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Trọng Thụ-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý và đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2020-2030, và nhiệm vụ công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyên Giang Nam - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của huyện trong công tác CCHC thời gian qua, đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những tồn tại để có giải pháp khắc phục kịp thời. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2020 - 2030; tăng cường tuyên truyền những điển hình tiên tiến và phê bình các cơ quan, đơn vị để xảy ra tồn tại, hạn chế; nâng cao trách nhiệm tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa văn bản bảo đảm sự đơn giản, minh bạch; tăng cường kiểm soát TTHC; sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới với đòi hỏi ngày càng cao cả về năng lực, trình độ, thái độ phục vụ, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng.

Đồng chí Lê Trọng Thụ-Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể

Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 11 cá nhân

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 7 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước huyện Đông Sơn giai đoạn 2011 - 2020./.

 

 

Thu Hương

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?