Truy cập

Hôm nay:
1369
Hôm qua:
1897
Tuần này:
7981
Tháng này:
3266
Tất cả:
2043839

Hội nghị triển khai kế hoach sản xuất vụ xuân 2019-2020, kế hoạch ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2019, đánh gia tình hình phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019

Ngày 28/10/2019 17:45:53

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019-2020; Ra quân làm thủy lợi mùa khô 2019 và đánh gia tình hình phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019. Đồng chí Lê Văn Thành –Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị

.

Vụ xuân năm 2019-2020, huyện có kế hoạch gieo trồng 4.326 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa 3.520 ha. Để đảm bảo chủ động công tác tưới, tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, UBND huyện lập kế hoạch ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2019, giao chỉ tiêu khối lượng cho các xã, thị trấn phát động toàn dân tham gia làm thủy lợi mùa khô, nhằm phát huy năng lực tưới, tiêu của hệ thống công trình thủy lợi trên 80% năng lực thiết kế. Duy trì sự ổn định, bền vững của công trình, phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp năm 2020. Theo đó toàn huyện huy động 60.149 công để nạo vét, duy tu 60.727m3 kênh liên xã, liên thôn và hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng. Thời gian ra quân đồng loạt trên các cấp kênh, tuyến công trình kể từ ngày 9/11 đến ngày 5/12/2019. Từ ngày 10-20/12/2019 sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở các xã, thị trấn.

Theo báo cáo công tác tiêm phòng vắc xin gia súc gia cầm đợt 2 năm 2019 và tình hình phòng chống dịch tả lợn châu phi cho biết, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn trâu bò đạt 79%, đàn lợn 44,8%, đàn chó 99,7%, đàn gia cầm đạt 56,7%. Nhiều địa phương kết quả đạt khá, đáp ứng được yêu cầu kế hoạch như: Đông Khê, Đông Ninh, Đông Yên, Đông Văn, Thị trấn Rừng Thông. Tình hình dịch tả lợn Châu Phi tính đến ngày 21/10/2019, toàn huyện đã xảy ra tại 811 hộ, trên 74 thôn của 14 xã, buộc phải tiêu hủy 4.702 con lợn với tổng trọng lượng 303.288,5kg. Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2019 bệnh dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại và có tốc độ lây lan nhanh. Tuy nhiên, đến nay dịch đã bắt đầu được khống chế và chững lại.

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương đã thảo luận về kế hoạch, chỉ tiêu, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp của huyện đạt kết quả cao.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Văn Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch sản xuất vụ xuân và ra quân làm thuỷ lợi mùa khô bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật như sử dụng giống, thời vụ, canh tác…đẩy mạnh thâm canh, tuyên truyền, liên kết trong sản xuất./.

           

 

 

 

Thu Hương-Mạnh Cường

 

Hội nghị triển khai kế hoach sản xuất vụ xuân 2019-2020, kế hoạch ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2019, đánh gia tình hình phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019

Đăng lúc: 28/10/2019 17:45:53 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2019-2020; Ra quân làm thủy lợi mùa khô 2019 và đánh gia tình hình phòng chống dịch tả lợn Châu Phi và kết quả tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2019. Đồng chí Lê Văn Thành –Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị

.

Vụ xuân năm 2019-2020, huyện có kế hoạch gieo trồng 4.326 ha, trong đó diện tích gieo cấy lúa 3.520 ha. Để đảm bảo chủ động công tác tưới, tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao, UBND huyện lập kế hoạch ra quân làm thủy lợi mùa khô năm 2019, giao chỉ tiêu khối lượng cho các xã, thị trấn phát động toàn dân tham gia làm thủy lợi mùa khô, nhằm phát huy năng lực tưới, tiêu của hệ thống công trình thủy lợi trên 80% năng lực thiết kế. Duy trì sự ổn định, bền vững của công trình, phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp năm 2020. Theo đó toàn huyện huy động 60.149 công để nạo vét, duy tu 60.727m3 kênh liên xã, liên thôn và hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng. Thời gian ra quân đồng loạt trên các cấp kênh, tuyến công trình kể từ ngày 9/11 đến ngày 5/12/2019. Từ ngày 10-20/12/2019 sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện ở các xã, thị trấn.

Theo báo cáo công tác tiêm phòng vắc xin gia súc gia cầm đợt 2 năm 2019 và tình hình phòng chống dịch tả lợn châu phi cho biết, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn trâu bò đạt 79%, đàn lợn 44,8%, đàn chó 99,7%, đàn gia cầm đạt 56,7%. Nhiều địa phương kết quả đạt khá, đáp ứng được yêu cầu kế hoạch như: Đông Khê, Đông Ninh, Đông Yên, Đông Văn, Thị trấn Rừng Thông. Tình hình dịch tả lợn Châu Phi tính đến ngày 21/10/2019, toàn huyện đã xảy ra tại 811 hộ, trên 74 thôn của 14 xã, buộc phải tiêu hủy 4.702 con lợn với tổng trọng lượng 303.288,5kg. Từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm 2019 bệnh dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trở lại và có tốc độ lây lan nhanh. Tuy nhiên, đến nay dịch đã bắt đầu được khống chế và chững lại.

Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương đã thảo luận về kế hoạch, chỉ tiêu, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp của huyện đạt kết quả cao.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Văn Thành- Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch sản xuất vụ xuân và ra quân làm thuỷ lợi mùa khô bảo đảm đúng các yêu cầu về kỹ thuật như sử dụng giống, thời vụ, canh tác…đẩy mạnh thâm canh, tuyên truyền, liên kết trong sản xuất./.

           

 

 

 

Thu Hương-Mạnh Cường

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?