Truy cập

Hôm nay:
890
Hôm qua:
1645
Tuần này:
5951
Tháng này:
41717
Tất cả:
2283573

Hội nghị triển khai KH thực hiện Nghị quyêt số 102 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ngày 16/09/2020 23:10:21

Ngày 15/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102 ngày 03/8/ 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Đồng chi Nguyễn Hồng Quang - Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo của cơ quan BHXH huyện cho thấy, mặc dù tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt kết quả cao 95,05%, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện tiệm cận mục tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW, nhưng nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện), BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) còn khó khăn chưa tương xứng với tiềm năng của huyện, diện bao phủ BHYT chưa đồng đều giữa các xã, thị trấn trong huyện và giữa các thôn trong xã, vẫn còn nhiều chủ sử dụng lao động tại các doanh nghiệp tư nhân đang vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Từ thực tế trên, hội nghị đã thông qua Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; rà soát, đánh giá tình hình tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT và tình hình nợ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Đồng thời xây dựng các giải pháp nhằm tăng nhanh số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTM và BHXH tự nguyện; khắc phục tình trạng nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, đảm bảo an toàn, hiệu quả tiến tới BHXH  toàn dân góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững./.
 Cao Hiền- Kim Oanh 

Hội nghị triển khai KH thực hiện Nghị quyêt số 102 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Đăng lúc: 16/09/2020 23:10:21 (GMT+7)

Ngày 15/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 102 ngày 03/8/ 2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Đồng chi Nguyễn Hồng Quang - Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Báo cáo của cơ quan BHXH huyện cho thấy, mặc dù tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện đạt kết quả cao 95,05%, người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện tiệm cận mục tiêu Nghị quyết 28-NQ/TW, nhưng nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia BHXH (bắt buộc và tự nguyện), BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) còn khó khăn chưa tương xứng với tiềm năng của huyện, diện bao phủ BHYT chưa đồng đều giữa các xã, thị trấn trong huyện và giữa các thôn trong xã, vẫn còn nhiều chủ sử dụng lao động tại các doanh nghiệp tư nhân đang vi phạm Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế. Từ thực tế trên, hội nghị đã thông qua Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; rà soát, đánh giá tình hình tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT và tình hình nợ BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Đồng thời xây dựng các giải pháp nhằm tăng nhanh số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTM và BHXH tự nguyện; khắc phục tình trạng nợ đọng tiền bảo hiểm xã hội, đảm bảo an toàn, hiệu quả tiến tới BHXH  toàn dân góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững./.
 Cao Hiền- Kim Oanh 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?