Truy cập

Hôm nay:
1841
Hôm qua:
1837
Tuần này:
11313
Tháng này:
55042
Tất cả:
2231202

Huyện Đông Sơn đẩy mạnh phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu hướng đến xây dựng thành công huyện kiểu mẫu

Ngày 01/12/2019 22:26:40

Vinh dự và tự hào là địa phương được Bác Hồ về thăm lần đầu tiên tại Rừng Thông (20-2-1947), những năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong huyện luôn khắc sâu lời Bác căn dặn: Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, mà muốn trở thành tỉnh kiểu mẫu thì mỗi huyện, mỗi xã, mỗi đơn vị phải trở nên kiểu mẫu.

Để thực hiện di nguyện của Người, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đông Sơn luôn nỗ lực thi đua trong học tập, lao động sản xuất. Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng con người, quê hương Đông Sơn là những công dân gương mẫu, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; cán bộ, nhân dân trong huyện đã không ngừng học tập và làm theo tấm gương của Bác, quyết tâm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.

Ngay trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Đông Sơn đã xác định việc xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu là một trong 4 chương trình trọng tâm. UBND huyện Đông Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020”. Căn cứ vào tình hình thực tế, ban chỉ đạo thực hiện đề án đã triển khai, phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, người người thi đua, nhà nhà thi đua, tất cả các thôn, xóm, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu kiểu mẫu. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cùng với những cơ chế phù hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ. Điển hình trong phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu từ khi triển khai đến thực hiện, phải kể đến các đơn vi như Trường MN  Đông Anh, Trường MN Đông Khê, trường MN Đông Minh; Trường Tiểu học Đông Hoàng, THCS Đông Hòa, Đảng bộ Dân Đảng, cơ quan UBND huyện...

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự đồng tình hưởng ứng cao của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân huyện Đông Sơn, phong trào thi đua xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Tính đến nay, toàn huyện có 48.292 công dân đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu; 16.014 gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu; 28 thôn, tổ dân phố được danh hiệu thôn, tổ dân phố kiểu mẫu; 11 cơ quan, đơn vị, công nhận “cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.

Với những kết quả bước đầu đạt được, việc thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu ở huyện Đông Sơn đã và đang làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với việc triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thục và sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, chương trình xây dựng xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025 và sớm trở thành huyện kiểu mẫu, góp phần cùng các địa phương trong toàn tỉnh phấn đấu đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi./.

 

 

 

Minh Ánh

  

Huyện Đông Sơn đẩy mạnh phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu hướng đến xây dựng thành công huyện kiểu mẫu

Đăng lúc: 01/12/2019 22:26:40 (GMT+7)

Vinh dự và tự hào là địa phương được Bác Hồ về thăm lần đầu tiên tại Rừng Thông (20-2-1947), những năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong huyện luôn khắc sâu lời Bác căn dặn: Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu”, mà muốn trở thành tỉnh kiểu mẫu thì mỗi huyện, mỗi xã, mỗi đơn vị phải trở nên kiểu mẫu.

Để thực hiện di nguyện của Người, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Đông Sơn luôn nỗ lực thi đua trong học tập, lao động sản xuất. Đặc biệt, với mục tiêu xây dựng con người, quê hương Đông Sơn là những công dân gương mẫu, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu; cán bộ, nhân dân trong huyện đã không ngừng học tập và làm theo tấm gương của Bác, quyết tâm xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu.

Ngay trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Đông Sơn đã xác định việc xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu là một trong 4 chương trình trọng tâm. UBND huyện Đông Sơn đã ban hành Đề án “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020”. Căn cứ vào tình hình thực tế, ban chỉ đạo thực hiện đề án đã triển khai, phát động sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, người người thi đua, nhà nhà thi đua, tất cả các thôn, xóm, xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng thi đua, nỗ lực phấn đấu để đạt danh hiệu kiểu mẫu. Theo đó, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp cùng với những cơ chế phù hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ. Điển hình trong phong trào xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu từ khi triển khai đến thực hiện, phải kể đến các đơn vi như Trường MN  Đông Anh, Trường MN Đông Khê, trường MN Đông Minh; Trường Tiểu học Đông Hoàng, THCS Đông Hòa, Đảng bộ Dân Đảng, cơ quan UBND huyện...

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, sự đồng tình hưởng ứng cao của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân huyện Đông Sơn, phong trào thi đua xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi và hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Tính đến nay, toàn huyện có 48.292 công dân đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu; 16.014 gia đình đạt danh hiệu gia đình kiểu mẫu; 28 thôn, tổ dân phố được danh hiệu thôn, tổ dân phố kiểu mẫu; 11 cơ quan, đơn vị, công nhận “cơ quan, đơn vị kiểu mẫu.

Với những kết quả bước đầu đạt được, việc thực hiện các danh hiệu kiểu mẫu ở huyện Đông Sơn đã và đang làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Với việc triển khai nhiều giải pháp cụ thể, thiết thục và sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, chương trình xây dựng xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng thành công huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025 và sớm trở thành huyện kiểu mẫu, góp phần cùng các địa phương trong toàn tỉnh phấn đấu đưa Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong đợi./.

 

 

 

Minh Ánh

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?