Truy cập

Hôm nay:
460
Hôm qua:
1812
Tuần này:
460
Tháng này:
39707
Tất cả:
1784290

Huyện Đông Sơn đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 15/01/2020 17:25:16

Nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt và xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Huyện Đông Sơn đã xây dựng, triển khai đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2019 – 2025

.

Việc thực hiện mô hình thôn kiểu mẫu theo Đề án của huyện đang được các địa phương trong huyện tích cực triển khai; các phong trào, phần việc cụ thể như: xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn hộ; xây dựng nâng cấp đường giao thông nông thôn, tường rào mẫu, đường hoa, trồng cây xanh, lắp điện chiếu sáng… hướng tới xây dựng môi trường nông thôn kiểu mẫu sáng- xanh- sạch đẹp được đẩy mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hưởng ứng.

Tính đến nay, toàn huyện đã hoàn thành xây dựng 36 vườn mẫu, 659/1.190 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu (bình quân đạt 7,75 tiêu chí/thôn), trong đó có 05 thôn đạt 14/14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu (gồm thôn 4, thôn 5 - xã Đông Khê, thôn 3 – xã Đông Minh, thôn Yên Cẩm 1 – xã Đông Yên, thôn Văn Bắc – xã Đông Văn)...

Đây là những kết quả bước đầu khẳng định quyết tâm đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, làm tiền đề để đến năm 2025, 100% xã xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu, huyện sớm trở thành huyện kiểu mẫu./.

Minh Ánh

Trung tâm chính trị huyện

  

Huyện Đông Sơn đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Đăng lúc: 15/01/2020 17:25:16 (GMT+7)

Nhằm tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí huyện nông thôn mới đã đạt và xây dựng nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. Huyện Đông Sơn đã xây dựng, triển khai đề án xây dựng huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, giai đoạn 2019 – 2025

.

Việc thực hiện mô hình thôn kiểu mẫu theo Đề án của huyện đang được các địa phương trong huyện tích cực triển khai; các phong trào, phần việc cụ thể như: xây dựng vườn mẫu, cải tạo vườn hộ; xây dựng nâng cấp đường giao thông nông thôn, tường rào mẫu, đường hoa, trồng cây xanh, lắp điện chiếu sáng… hướng tới xây dựng môi trường nông thôn kiểu mẫu sáng- xanh- sạch đẹp được đẩy mạnh, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hưởng ứng.

Tính đến nay, toàn huyện đã hoàn thành xây dựng 36 vườn mẫu, 659/1.190 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu (bình quân đạt 7,75 tiêu chí/thôn), trong đó có 05 thôn đạt 14/14 tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu (gồm thôn 4, thôn 5 - xã Đông Khê, thôn 3 – xã Đông Minh, thôn Yên Cẩm 1 – xã Đông Yên, thôn Văn Bắc – xã Đông Văn)...

Đây là những kết quả bước đầu khẳng định quyết tâm đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, làm tiền đề để đến năm 2025, 100% xã xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu, huyện sớm trở thành huyện kiểu mẫu./.

Minh Ánh

Trung tâm chính trị huyện

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?