Truy cập

Hôm nay:
1629
Hôm qua:
1601
Tuần này:
8046
Tháng này:
34264
Tất cả:
1625303

Huyện Đông Sơn: Hoàn thành đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Ngày 23/01/2019 22:50:10

Đến nay, 15/15 xã, thị trấn của huyện Đông Sơn đã hoàn thành đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc (MTTQ) cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đạt 100%.

 

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn, công tác tổ chức đại hội tại các xã, thị trấn đều đảm bảo nguyên tắc, dân chủ và thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của MTTQ cấp trên. MTTQ các xã, thị trấn đã tập trung đánh giá kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2013 – 2018, mục tiêu chưong trình hành động nhiệm kỳ 2019- 2024. Đại hội MTTQ các xã, thị trấn đã hiệp thương cử 493 vị ủy viên Uỷ ban, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó, căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu nhiệm kỳ mới còn 8/15 vị Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn tái cử và 7 vị Chủ tịch mới thay thế bổ xung.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn đang tập trung hoàn thiện, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, dự kiến được tổ chức vào ngày 22 và 23/01/2019.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với khí thế mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.

Thực hiện:  Thanh Nhàn

  

Huyện Đông Sơn: Hoàn thành đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Đăng lúc: 23/01/2019 22:50:10 (GMT+7)

Đến nay, 15/15 xã, thị trấn của huyện Đông Sơn đã hoàn thành đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc (MTTQ) cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019 – 2024, đạt 100%.

 

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ huyện Đông Sơn, công tác tổ chức đại hội tại các xã, thị trấn đều đảm bảo nguyên tắc, dân chủ và thực hiện đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của MTTQ cấp trên. MTTQ các xã, thị trấn đã tập trung đánh giá kết quả công tác mặt trận nhiệm kỳ 2013 – 2018, mục tiêu chưong trình hành động nhiệm kỳ 2019- 2024. Đại hội MTTQ các xã, thị trấn đã hiệp thương cử 493 vị ủy viên Uỷ ban, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó, căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu nhiệm kỳ mới còn 8/15 vị Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn tái cử và 7 vị Chủ tịch mới thay thế bổ xung.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn đang tập trung hoàn thiện, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 – 2024, dự kiến được tổ chức vào ngày 22 và 23/01/2019.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; thể hiện khối đại đoàn kết toàn dân tộc, với khí thế mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội của địa phương.

Thực hiện:  Thanh Nhàn

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?