Truy cập

Hôm nay:
799
Hôm qua:
1758
Tuần này:
4149
Tháng này:
19376
Tất cả:
1610415

Huyện Đông Sơn lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Ngày 16/07/2018 09:12:21

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, nhiều năm qua phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước của huyện Đông Sơn đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo với nhiều biện pháp sáng tạo, có sức lan tỏa và nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh việc quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các PTTĐ do Trung ương, Tỉnh phát động, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Sơn đã tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực nhằm khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh, giải quyết có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi và chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các phong trào thi đua ở Đông Sơn được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, huy động toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.Điển hình như cơ quan Huyện ủy thực hiện phong trào“ Gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan kiểu mẫu”; UBND huyện “Nêu cao trách nhiệm - giữ nghiêm kỷ cương- sửa đổi lề lối, chấn chỉnh phong cách”;  Lực lượng vũ trang với phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, khối Ngân hàng tín dụng “Tận tụy với công việc, chu đáo với khách hàng, trung thực với Đảng, tâm huyết với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xă hội”; MTTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; Hội LHPN với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Đoàn thanh niên thực hiện tốt phong trào “Thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp”; Hội CCB với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, Chung sức xây dựng NTM.... . Ngành giáo dục và đào tạo cải có các phong trào “ Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với  “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực”..

Ngành Nông nghiệp thực hiện phong trào“Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn”.  Ngành Văn hóa với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị …

Phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể  chú trọng vào đổi mới hình thức, nội dung, hướng vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt việc cắt giảm, cải cách các thủ tục hành chính, Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp và các cơ quan tham mưu theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là PTTĐ “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” … .

Các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tính đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của huyện đạt 18,2%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt  43,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,02 %. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ghi nhận, các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng.

          Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp, các ngành và nhân dân huyện Đông Sơn tiếp tục, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 tạo đà cho việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trở thành huyện NTM vào cuối năm 2018 và huyện kiểu mẫu vào năm 2025./.

 

 

 

Cao Hiền

 

 

 

  

Huyện Đông Sơn lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước

Đăng lúc: 16/07/2018 09:12:21 (GMT+7)

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, nhiều năm qua phong trào thi đua (PTTĐ) yêu nước của huyện Đông Sơn đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo với nhiều biện pháp sáng tạo, có sức lan tỏa và nhân rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Bên cạnh việc quan tâm chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các PTTĐ do Trung ương, Tỉnh phát động, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Đông Sơn đã tổ chức, phát động nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực nhằm khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh, giải quyết có hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi và chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các phong trào thi đua ở Đông Sơn được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, huy động toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.Điển hình như cơ quan Huyện ủy thực hiện phong trào“ Gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan kiểu mẫu”; UBND huyện “Nêu cao trách nhiệm - giữ nghiêm kỷ cương- sửa đổi lề lối, chấn chỉnh phong cách”;  Lực lượng vũ trang với phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, khối Ngân hàng tín dụng “Tận tụy với công việc, chu đáo với khách hàng, trung thực với Đảng, tâm huyết với hộ nghèo và các đối tượng chính sách xă hội”; MTTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; Hội LHPN với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Đoàn thanh niên thực hiện tốt phong trào “Thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp”; Hội CCB với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, Chung sức xây dựng NTM.... . Ngành giáo dục và đào tạo cải có các phong trào “ Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với  “Xây dựng trường học than thiện, học sinh tích cực”..

Ngành Nông nghiệp thực hiện phong trào“Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng mẫu lớn”.  Ngành Văn hóa với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị …

Phong trào thi đua trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể  chú trọng vào đổi mới hình thức, nội dung, hướng vào thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện tốt việc cắt giảm, cải cách các thủ tục hành chính, Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp và các cơ quan tham mưu theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt là PTTĐ “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” … .

Các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Tính đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm của huyện đạt 18,2%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt  43,5 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,02 %. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc, tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân ghi nhận, các cấp tặng thưởng nhiều danh hiệu và hình thức khen thưởng xứng đáng.

          Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp, các ngành và nhân dân huyện Đông Sơn tiếp tục, chung sức, đồng lòng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần thực hiện thắng lợi tất cả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018 tạo đà cho việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trở thành huyện NTM vào cuối năm 2018 và huyện kiểu mẫu vào năm 2025./.

 

 

 

Cao Hiền

 

 

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?