Truy cập

Hôm nay:
732
Hôm qua:
1758
Tuần này:
4082
Tháng này:
19309
Tất cả:
1610348

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại xã Đông Ninh

Ngày 24/09/2018 20:23:21

Mới đây đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Anh trường, Phó Trưởng phòng nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính công tác văn thư lưu trữ tại UBND xã Đông Ninh.

          

Qua kiểm tra thực tế, cho thấy lãnh đạo địa phương có sự quan tâm trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn, thể hiện qua việc ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện, quyết định kiện toàn bộ phận một cửa. Kế hoạch CCHC đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm, thời gian cụ thể. Có ban hành lịch làm việc, lịch tiếp dân, nội quy-quy chế tiếp công dân theo quy định. Trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động ổn định, được duy trì hiệu quả. Có cập nhật và niêm yết kịp thời thủ tục hành chính theo quy định. Về kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, hầu hết các CBCC phụ trách các lĩnh vực đều tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng theo thời gian quy định, có mở sổ theo dõi, các mẫu biểu đúng theo quy định. Thủ tục trợ cấp xã hội cho đối tượng khuyết tật nặng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đảm bảo thành phần hồ sơ đầy đủ, thời gian giải quyết đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được,  công tác CCHC và văn thư lưu trữ tại xã Đông Ninh vẫn còn tồn tại những khuyết điểm cần khắc phục như, chưa có sổ văn bản mật công văn đến, công văn đi, thiếu danh mục chung, nội dung rà soát chưa đúng quy định, một số văn bản đang bỏ trống số ngày....

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí chí  Nguyễn Anh trường, Phó Trưởng phòng nội vụ huyện đề nghị bộ phận làm công tác CCHC, văn thư lưu trữ xã Đông Ninh vào sổ chính xác, khoa học ở tất cả các lĩnh vực; các văn bản lưu phải đóng dấu giáp lai để lưu trữ; công khai thủ tục hành chính phải có danh mục chung…

Có thể nói, qua đợt kiểm tra này, sẽ  góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế, tiêu cực để sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao./.

                                                                          Tin, ảnh: Minh Ánh 

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ tại xã Đông Ninh

Đăng lúc: 24/09/2018 20:23:21 (GMT+7)

Mới đây đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Anh trường, Phó Trưởng phòng nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính công tác văn thư lưu trữ tại UBND xã Đông Ninh.

          

Qua kiểm tra thực tế, cho thấy lãnh đạo địa phương có sự quan tâm trong chỉ đạo triển khai thực hiện công tác CCHC trên địa bàn, thể hiện qua việc ban hành tương đối đầy đủ các văn bản chỉ đạo thực hiện, quyết định kiện toàn bộ phận một cửa. Kế hoạch CCHC đầy đủ các nội dung, phân công trách nhiệm, thời gian cụ thể. Có ban hành lịch làm việc, lịch tiếp dân, nội quy-quy chế tiếp công dân theo quy định. Trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoạt động ổn định, được duy trì hiệu quả. Có cập nhật và niêm yết kịp thời thủ tục hành chính theo quy định. Về kết quả giải quyết hồ sơ hành chính, hầu hết các CBCC phụ trách các lĩnh vực đều tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đúng theo thời gian quy định, có mở sổ theo dõi, các mẫu biểu đúng theo quy định. Thủ tục trợ cấp xã hội cho đối tượng khuyết tật nặng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho người chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đảm bảo thành phần hồ sơ đầy đủ, thời gian giải quyết đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được,  công tác CCHC và văn thư lưu trữ tại xã Đông Ninh vẫn còn tồn tại những khuyết điểm cần khắc phục như, chưa có sổ văn bản mật công văn đến, công văn đi, thiếu danh mục chung, nội dung rà soát chưa đúng quy định, một số văn bản đang bỏ trống số ngày....

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí chí  Nguyễn Anh trường, Phó Trưởng phòng nội vụ huyện đề nghị bộ phận làm công tác CCHC, văn thư lưu trữ xã Đông Ninh vào sổ chính xác, khoa học ở tất cả các lĩnh vực; các văn bản lưu phải đóng dấu giáp lai để lưu trữ; công khai thủ tục hành chính phải có danh mục chung…

Có thể nói, qua đợt kiểm tra này, sẽ  góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những mặt hạn chế, tiêu cực để sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được giao./.

                                                                          Tin, ảnh: Minh Ánh 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?