Truy cập

Hôm nay:
812
Hôm qua:
1758
Tuần này:
4162
Tháng này:
19389
Tất cả:
1610428

Sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2018; tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn..

Ngày 23/07/2018 03:08:55

Sáng ngày 13/07/2018, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2018; tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng chí Phạm Trọng Thanh- Chủ tịch Hội nông dân huyện khai mạc hội nghị.

 

   Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực triển khai các hoạt động của Hội và phong trào Nông dân, chủ động xây dựng kế hoạch, giao các chỉ tiêu thi đua đến từng chi hội. Hội đã vận động mới được 100 hội viên. Đến nay tổng số hội viên của huyện là 12.839 HV. Ban thường vụ hội đã tập trung lãnh chỉ đạo cho 15 /15 xã, thị trấn tổ chức đại hội hội nông dân cấp xã và thực hiện các bước quy trình tổ chức đại hội nông dân huyện thành công tốt đẹp. 6 tháng qua, các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động được hội viên tích cực hưởng ứng, toàn huyện có 12.620 hộ đăng ký gia đình SXKD giỏi các cấp năm 2018. Hội chủ động đấu mối với các công ty phân bón cung ứng 220 tấn phân bón chậm trả các loại cho nông dân. Để tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, phát triển kinh tế, Hội nhận ủy thác với NHCSXH, tín chấp với NHNN&PTNT cho trên 5000 hội viên vay với tổng dư nợ trên 200 tỷ đồng; Bên cạnh đó, Hội còn cho 86 hội viên vay gần 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp….  Qua đó đã giúp cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

  Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiến  đất, đóng góp được 10.650 triệu đồng và 1.450 ngày công lao động, sửa chữa, bê tông hóa 11 km đường giao thông nông thôn, 5 km kiên cố hóa kênh mương nội đồng nông dân hiến đất 3.650 m2đất làm đường làng….

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, hầu hết các cấp hội đã tập trung học tập quán triệt, tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Qua đó, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vai trò, vị trí của nông dân nông thôn được khẳng định; tính năng động, sáng tạo, ý trí vươn lên trong học tập, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống của hội viên và nhân dân được phát huy, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện.

  Phát huy kết quả đạt được, hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề hỗ trợ nông dân; chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện 3 phong trào của hội gắn với phong trào “ Cả nước chung tay xây dựng NTM”; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”,… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

 

 

Tin, ảnh: Thanh Nhàn

  

Sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2018; tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn..

Đăng lúc: 23/07/2018 03:08:55 (GMT+7)

Sáng ngày 13/07/2018, Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm 2018; tổng kết 10 năm thực hiện NQ TW7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đồng chí Phạm Trọng Thanh- Chủ tịch Hội nông dân huyện khai mạc hội nghị.

 

   Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực triển khai các hoạt động của Hội và phong trào Nông dân, chủ động xây dựng kế hoạch, giao các chỉ tiêu thi đua đến từng chi hội. Hội đã vận động mới được 100 hội viên. Đến nay tổng số hội viên của huyện là 12.839 HV. Ban thường vụ hội đã tập trung lãnh chỉ đạo cho 15 /15 xã, thị trấn tổ chức đại hội hội nông dân cấp xã và thực hiện các bước quy trình tổ chức đại hội nông dân huyện thành công tốt đẹp. 6 tháng qua, các phong trào thi đua do Hội Nông dân phát động được hội viên tích cực hưởng ứng, toàn huyện có 12.620 hộ đăng ký gia đình SXKD giỏi các cấp năm 2018. Hội chủ động đấu mối với các công ty phân bón cung ứng 220 tấn phân bón chậm trả các loại cho nông dân. Để tạo điều kiện cho hội viên vay vốn, phát triển kinh tế, Hội nhận ủy thác với NHCSXH, tín chấp với NHNN&PTNT cho trên 5000 hội viên vay với tổng dư nợ trên 200 tỷ đồng; Bên cạnh đó, Hội còn cho 86 hội viên vay gần 2 tỷ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp….  Qua đó đã giúp cho nông dân có vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống.

  Thực hiện phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiến  đất, đóng góp được 10.650 triệu đồng và 1.450 ngày công lao động, sửa chữa, bê tông hóa 11 km đường giao thông nông thôn, 5 km kiên cố hóa kênh mương nội đồng nông dân hiến đất 3.650 m2đất làm đường làng….

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, hầu hết các cấp hội đã tập trung học tập quán triệt, tổ chức thực hiện từ huyện đến cơ sở một cách nghiêm túc, kịp thời và hiệu quả. Qua đó, tạo ra sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Vai trò, vị trí của nông dân nông thôn được khẳng định; tính năng động, sáng tạo, ý trí vươn lên trong học tập, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống của hội viên và nhân dân được phát huy, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của huyện.

  Phát huy kết quả đạt được, hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên; Xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề hỗ trợ nông dân; chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện 3 phong trào của hội gắn với phong trào “ Cả nước chung tay xây dựng NTM”; Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”,… phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

 

 

Tin, ảnh: Thanh Nhàn

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?