Truy cập

Hôm nay:
230
Hôm qua:
1332
Tuần này:
7156
Tháng này:
10111
Tất cả:
2620528

Tổng kết nhiệm vụ Khối Văn hóa - Xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 12/01/2021 08:50:37

Sáng 07/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Khối Văn hóa - Xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang-Uỷ viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì Hội nghị.

.

Đ/c Nguyễn Hồng Quang-Uỷ viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc.

Trong năm 2020, các phòng, ngành Khối văn hóa - xã hội đã quyết liệt trong lãnh đạo, triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em,.. đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, địa phương được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả.Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%, 85% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 48%. Công tác bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và hoạt động phát triển du lịch được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền được thực hiện tốt, đảm bảo tính thời sự chính xác. Ngành y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được trên từng ngành, lĩnh vực; chỉ rõ tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục, nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Khối Văn hóa - xã hội năm 2021.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quang, UVBTV huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu và những kết quả đã đạt được của các đơn vị thuộc Khối văn hóa - xã hội trong năm 2020. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí yêu cầu các ngành trong khối VHXH huyện cần tăng cường công tác thông tin, phối hợp để thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Đồng chí cũng định hướng cụ thể các nhiệm vụ cho từng ngành, từng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2021./.

                         Thu Hương

  

Tổng kết nhiệm vụ Khối Văn hóa - Xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc: 12/01/2021 08:50:37 (GMT+7)

Sáng 07/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ Khối Văn hóa - Xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hồng Quang-Uỷ viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì Hội nghị.

.

Đ/c Nguyễn Hồng Quang-Uỷ viên BTV huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc.

Trong năm 2020, các phòng, ngành Khối văn hóa - xã hội đã quyết liệt trong lãnh đạo, triển khai kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Các chỉ tiêu về văn hóa - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Chăm lo, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em,.. đảm bảo đúng quy trình, quy định. Công tác tuyên truyền chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, địa phương được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả.Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%, 85% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 48%. Công tác bảo tồn, quản lý, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và hoạt động phát triển du lịch được quan tâm. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền được thực hiện tốt, đảm bảo tính thời sự chính xác. Ngành y tế triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 100% xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả đạt được trên từng ngành, lĩnh vực; chỉ rõ tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục, nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Khối Văn hóa - xã hội năm 2021.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Quang, UVBTV huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự nỗ lực, phấn đấu và những kết quả đã đạt được của các đơn vị thuộc Khối văn hóa - xã hội trong năm 2020. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, đồng chí yêu cầu các ngành trong khối VHXH huyện cần tăng cường công tác thông tin, phối hợp để thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế và có tính khả thi cao. Đồng chí cũng định hướng cụ thể các nhiệm vụ cho từng ngành, từng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2021./.

                         Thu Hương

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?