Truy cập

Hôm nay:
970
Hôm qua:
1645
Tuần này:
6031
Tháng này:
41797
Tất cả:
2283653

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020

Ngày 30/09/2020 18:36:34

Ngày 28/9, UBND huyện đã tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Trọng Thụ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì phiên họp.

Đ/c Lê Trọng Thụ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc phiên họp

Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo như: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 9 tháng đấu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Báo cáo danh mục các dự án đầu tư năm 2021. Báo cáo Kế hoạch công tác tuyển quân năm 2021. Thông qua Đề án phát triển cây xanh trên địa bàn huyện Đông Sơn, giai đoạn 2020-2025; Đề án cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện Đông Sơn, giai đoạn 2020-2025 và một số nội dung khác.

Đ/c Lê Chí Thanh-Chánh Văn phòng UBND huyện thông qua báo cáo

Theo dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh đại dịch Covid- 19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu đã tác động bất lợi đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Nhưng với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế xã hội tiếp tục duy trì ổn định. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 10,9%.  Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản chiếm 16,7%, giảm 0,1%; công nghiệp, xây dựng chiếm 16,7%, tăng 1,4%; dịch vụ chiếm 22,6%, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu NSNN 9 tháng đầu năm ước thực hiện 409.983 triệu đồng, đạt 152% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; hoạt động xúc tiến đầu tư được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đến nay có 5 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thực hiện thẩm tra hồ sơ xã NTM nâng cao xã Đông Văn. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội không ngừng được nâng lên;  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, đến nay đã hướng dẫn cho 92 thôn, khu phố đăng ký công nhận danh hiệu văn hóa, 17 cơ quan, đơn vị văn hóa 16 đơn vị đăng ký danh hiệu văn hóa cấp tỉnh. Ngành giá dục và đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, chất lượng đại trà được duy trì, chất lượng mũi nhọn được nâng lên. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về một số kết quả, tồn tại hạn chế trong các dự thảo báo cáo và một số giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Thu-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh báo cáo trên cơ sở bổ sung những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong hội nghị.Đồng thời đề nghị các phòng, ngành bám sát các chỉ tiêu chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tập trung chỉ đạo các xã trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. /.

 

 

 

Thu Hương

  

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2020

Đăng lúc: 30/09/2020 18:36:34 (GMT+7)

Ngày 28/9, UBND huyện đã tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lê Trọng Thụ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì phiên họp.

Đ/c Lê Trọng Thụ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc phiên họp

Hội nghị đã thông qua các dự thảo báo cáo như: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm; Báo cáo tình hình thực hiện thu chi ngân sách 9 tháng đấu năm, nhiệm vụ và giải pháp 3 tháng cuối năm; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2020; kế hoạch sử dụng đất năm 2021; Báo cáo danh mục các dự án đầu tư năm 2021. Báo cáo Kế hoạch công tác tuyển quân năm 2021. Thông qua Đề án phát triển cây xanh trên địa bàn huyện Đông Sơn, giai đoạn 2020-2025; Đề án cải tạo vườn tạp trên địa bàn huyện Đông Sơn, giai đoạn 2020-2025 và một số nội dung khác.

Đ/c Lê Chí Thanh-Chánh Văn phòng UBND huyện thông qua báo cáo

Theo dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù còn nhiều khó khăn, trong bối cảnh đại dịch Covid- 19 bùng phát và diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu đã tác động bất lợi đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. Nhưng với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế xã hội tiếp tục duy trì ổn định. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 10,9%.  Cơ cấu giá trị sản xuất tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông-lâm-thủy sản chiếm 16,7%, giảm 0,1%; công nghiệp, xây dựng chiếm 16,7%, tăng 1,4%; dịch vụ chiếm 22,6%, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu NSNN 9 tháng đầu năm ước thực hiện 409.983 triệu đồng, đạt 152% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; hoạt động xúc tiến đầu tư được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, đến nay có 5 thôn được công nhận thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thực hiện thẩm tra hồ sơ xã NTM nâng cao xã Đông Văn. Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội không ngừng được nâng lên;  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, đến nay đã hướng dẫn cho 92 thôn, khu phố đăng ký công nhận danh hiệu văn hóa, 17 cơ quan, đơn vị văn hóa 16 đơn vị đăng ký danh hiệu văn hóa cấp tỉnh. Ngành giá dục và đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, chất lượng đại trà được duy trì, chất lượng mũi nhọn được nâng lên. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về một số kết quả, tồn tại hạn chế trong các dự thảo báo cáo và một số giải pháp trọng tâm để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Trọng Thu-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan chuyên môn hoàn chỉnh báo cáo trên cơ sở bổ sung những ý kiến đóng góp của các đồng chí trong hội nghị.Đồng thời đề nghị các phòng, ngành bám sát các chỉ tiêu chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, tập trung chỉ đạo các xã trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu. /.

 

 

 

Thu Hương

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?