Truy cập

Hôm nay:
1151
Hôm qua:
1758
Tuần này:
4501
Tháng này:
19728
Tất cả:
1610767

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 9/2018

Ngày 02/10/2018 07:31:45

Ngày 21/9 dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch Trần Anh Chung, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 09/2018.

 
Tại cuộc họp các ủy viên Ủy ban và đại diện các phòng ban ngành cấp huyện đã nghe và cho ý kiến về 7 báo cáo. Trong đó đáng chú ý là Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội (KTXH), quốc phòng an ninh(QPAN) 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2018, Báo cáo về tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018, Dự thảo kinh tế xã hội năm 2019, Kế hoạch sử dụng đất, Kế hoạch tuyển quân 2019....
 Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Anh Chung đã ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của các phòng ban ngành, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như:  Công tác phòng chống lụt bão nhiều địa phương còn lơ là, tiến độ quy hoạch ruộng đất chưa đạt yêu cầu. Tiến độ xây dựng Nông thôn mới (NTM) chưa đúng lộ trình, chất lượng các tiêu chí chưa cao. Công tác giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư chậm . Kết quả thu chi ngân sách nhà nước từ đầu năm tới nay chưa đạt yêu cầu đề ra, phong trào vệ sinh môi trường chưa tốt....
Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh: Đẩy mạnh và chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg, Chỉ thị - CT/TU, tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế. Rà soát, bám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm, nhất là chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Đẩy mạnh sản xuất vụ đông 2018, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Tăng cường công tác quản lý về An toàn thực phẩm, phấn đấu đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM. Phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 98%. Phòng giáo dục đào tạo giải quyết dứt điểm việc bố trí cán bộ làm công tác kiêm nhiệm. Chú trọng vấn đề nhà ở cho người có công. Kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, cùng một số vấn đề quan trọng khác.
Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đồng chí nhấn mạnh các mục tiêu chung như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ 18,2% trở lên. Dân số đô thị 27,5%. Hộ nghèo giảm xuống dưới 2%. Có ít nhất một  xã Nông thôn mới kiểu mẫu, 3 cơ quan đơn vị kiểu mẫu./.
 
 

 

Cao Hiền- Mạnh Cường

Ủy ban nhân dân huyện họp phiên thường kỳ tháng 9/2018

Đăng lúc: 02/10/2018 07:31:45 (GMT+7)

Ngày 21/9 dưới sự chủ trì của đồng chí Chủ tịch Trần Anh Chung, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đã tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 09/2018.

 
Tại cuộc họp các ủy viên Ủy ban và đại diện các phòng ban ngành cấp huyện đã nghe và cho ý kiến về 7 báo cáo. Trong đó đáng chú ý là Báo cáo tình hình thực hiện kinh tế xã hội (KTXH), quốc phòng an ninh(QPAN) 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2018, Báo cáo về tình hình thu chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2018, Dự thảo kinh tế xã hội năm 2019, Kế hoạch sử dụng đất, Kế hoạch tuyển quân 2019....
 Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trần Anh Chung đã ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của các phòng ban ngành, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN trong thời gian qua. Bên cạnh đó cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế như:  Công tác phòng chống lụt bão nhiều địa phương còn lơ là, tiến độ quy hoạch ruộng đất chưa đạt yêu cầu. Tiến độ xây dựng Nông thôn mới (NTM) chưa đúng lộ trình, chất lượng các tiêu chí chưa cao. Công tác giải phóng mặt bằng của các dự án đầu tư chậm . Kết quả thu chi ngân sách nhà nước từ đầu năm tới nay chưa đạt yêu cầu đề ra, phong trào vệ sinh môi trường chưa tốt....
Về nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đồng chí Chủ tịch nhấn mạnh: Đẩy mạnh và chấn chỉnh việc thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg, Chỉ thị - CT/TU, tiếp tục sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế. Rà soát, bám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm, nhất là chỉ tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV. Đẩy mạnh sản xuất vụ đông 2018, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Tăng cường công tác quản lý về An toàn thực phẩm, phấn đấu đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện tốt giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM. Phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đạt trên 98%. Phòng giáo dục đào tạo giải quyết dứt điểm việc bố trí cán bộ làm công tác kiêm nhiệm. Chú trọng vấn đề nhà ở cho người có công. Kiểm tra chặt chẽ các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, cùng một số vấn đề quan trọng khác.
Trong định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đồng chí nhấn mạnh các mục tiêu chung như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất từ 18,2% trở lên. Dân số đô thị 27,5%. Hộ nghèo giảm xuống dưới 2%. Có ít nhất một  xã Nông thôn mới kiểu mẫu, 3 cơ quan đơn vị kiểu mẫu./.
 
 

 

Cao Hiền- Mạnh Cường

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?