Truy cập

Hôm nay:
1706
Hôm qua:
1837
Tuần này:
11178
Tháng này:
54907
Tất cả:
2231067

Bí thư huyện ủy kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Khê.

Ngày 11/11/2019 22:04:25

Mới đây, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Quang Hải-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Khê. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể văn phòng huyện ủy, văn phòng HĐND-UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Khê

Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đông Khê đã triển khai kế hoạch đến toàn bộ nhân dân trong xã. Đến nay, Đông Khê còn 2/15 tiêu chí chưa đạt đó là: tiêu chí số 1 (giao thông) và tiêu chí số 9 (vườn hộ). Năm 2019 xã Đông khê phấn đấu có 4 thôn gồm: Thôn 2, thôn 3, thôn 4 và thôn 5 đạt NTM kiểu mẫu. Đến nay, thôn 2 và thôn 3 đã đạt 12/14 tiêu chí.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến kiến nghị, đề xuất của địa phương, đại diện các phòng, ngành đã tập trung góp ý, thảo luận và đưa ra những định hướng, giải pháp cụ thể để địa phương đạt các tiêu chí còn lại.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hải-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Đông Khê trong thời gian qua. Đồng chí cũng nêu rõ, chỉ còn hơn 1 tháng là kết thúc năm 2019, khối lượng công việc còn rất nhiều, vì vậy đồng chí yêu cầu xã Đông Khê cần phải rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch năm, đồng thời cần chỉ đạo đánh giá, rà soát toàn xã và các thôn trong việc thực hiện NTM kiểu mẫu để có sự chỉ đạo đồng bộ, quyết tâm, nếu có khó khăn thì tìm cách tháo gỡ. Các thôn cũng cần phải thành lập các tổ công tác đến từng ngõ xóm, từng gia đình tuyền truyền vận động. Xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các phòng, ngành và thành viên tổ công tác có trách nhiệm trực tiếp cùng cơ sở đôn đốc, giúp đỡ, hướng dẫn xã Đông Khê và các thôn hoàn thành các tiêu chí. Các phòng, ngành theo nhiệm vụ, chức năng cần quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ xã tháo gỡ khó khăn, nhất là ở lĩnh vực, tiêu chí ngành mình phụ trách, thường xuyên kiểm tra các tiêu chí để nội dung công việc hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra thực tế tại các thôn.

Sau khi làm việc tại UBND xã Đông Khê, đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra thực tế ở các thôn trong xã./.

                                                                  

      

Thu Hương-Mạnh Cường

  

Bí thư huyện ủy kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Khê.

Đăng lúc: 11/11/2019 22:04:25 (GMT+7)

Mới đây, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Nguyễn Quang Hải-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Khê. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể văn phòng huyện ủy, văn phòng HĐND-UBND huyện.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Đông Khê

Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện về xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, xã Đông Khê đã triển khai kế hoạch đến toàn bộ nhân dân trong xã. Đến nay, Đông Khê còn 2/15 tiêu chí chưa đạt đó là: tiêu chí số 1 (giao thông) và tiêu chí số 9 (vườn hộ). Năm 2019 xã Đông khê phấn đấu có 4 thôn gồm: Thôn 2, thôn 3, thôn 4 và thôn 5 đạt NTM kiểu mẫu. Đến nay, thôn 2 và thôn 3 đã đạt 12/14 tiêu chí.

Qua nghe báo cáo và các ý kiến kiến nghị, đề xuất của địa phương, đại diện các phòng, ngành đã tập trung góp ý, thảo luận và đưa ra những định hướng, giải pháp cụ thể để địa phương đạt các tiêu chí còn lại.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Hải-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng trong công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Đông Khê trong thời gian qua. Đồng chí cũng nêu rõ, chỉ còn hơn 1 tháng là kết thúc năm 2019, khối lượng công việc còn rất nhiều, vì vậy đồng chí yêu cầu xã Đông Khê cần phải rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch năm, đồng thời cần chỉ đạo đánh giá, rà soát toàn xã và các thôn trong việc thực hiện NTM kiểu mẫu để có sự chỉ đạo đồng bộ, quyết tâm, nếu có khó khăn thì tìm cách tháo gỡ. Các thôn cũng cần phải thành lập các tổ công tác đến từng ngõ xóm, từng gia đình tuyền truyền vận động. Xây dựng NTM kiểu mẫu là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, vì vậy đồng chí Bí thư huyện ủy đề nghị các phòng, ngành và thành viên tổ công tác có trách nhiệm trực tiếp cùng cơ sở đôn đốc, giúp đỡ, hướng dẫn xã Đông Khê và các thôn hoàn thành các tiêu chí. Các phòng, ngành theo nhiệm vụ, chức năng cần quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ xã tháo gỡ khó khăn, nhất là ở lĩnh vực, tiêu chí ngành mình phụ trách, thường xuyên kiểm tra các tiêu chí để nội dung công việc hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải-Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kiểm tra thực tế tại các thôn.

Sau khi làm việc tại UBND xã Đông Khê, đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra thực tế ở các thôn trong xã./.

                                                                  

      

Thu Hương-Mạnh Cường

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?