Truy cập

Hôm nay:
567
Hôm qua:
1206
Tuần này:
10034
Tháng này:
25261
Tất cả:
1616300

Đại hội mặt trận tổ quốc xã Đông Anh nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 12/12/2018 14:28:28

Trong hai ngày 4 và 5/12, Mặt trận Tổ quốc xã Đông Anh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tới dự có đồng chí Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Đặng Xuân Thủy; Nguyễn Trường Sinh, Trưởng ban tuyên giáo, giám đóc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo xã Đông Anh cùng 81 đại biểu tiêu biểu.

                                                                    

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Anh và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ được quan tâm, mạng lưới y tế từ xã đến cơ sở được củng cố; các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao có bước phát triển, công tác xoá đói giảm nghèo, làm nhà đại đoàn kết và giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,98%. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

Thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng quỹ hỗ trợ cho nông dân, công nhân nghèo, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống "Lá lành đùm lá rách", vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Đông Anh tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; phấn đấu hàng năm có 90% gia đình trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 80% khu dân cư trở lên đạt khu dân cư tự quản về môi trường …

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Thủy, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Đông Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Đại hội đã hiệp thương cử 31vị tham gia Ủy ban MTTQ  xã khóa mới nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử 7 đồng chí trong Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ huyện. Đồng chí Lưu Huy Hạnh tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã Đông Anh nhiệm kỳ 2018 - 2024./.

 

 

Tin, ảnh: Minh Ánh

 

Đại hội mặt trận tổ quốc xã Đông Anh nhiệm kỳ 2019-2024

Đăng lúc: 12/12/2018 14:28:28 (GMT+7)

Trong hai ngày 4 và 5/12, Mặt trận Tổ quốc xã Đông Anh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2019. Tới dự có đồng chí Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Đặng Xuân Thủy; Nguyễn Trường Sinh, Trưởng ban tuyên giáo, giám đóc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; Lãnh đạo một số phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo xã Đông Anh cùng 81 đại biểu tiêu biểu.

                                                                    

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Đông Anh và các tổ chức thành viên đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Đặc biệt, sự nghiệp giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên; công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ được quan tâm, mạng lưới y tế từ xã đến cơ sở được củng cố; các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao có bước phát triển, công tác xoá đói giảm nghèo, làm nhà đại đoàn kết và giải quyết việc làm đạt kết quả tốt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,98%. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng.

Thông qua các hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên xây dựng quỹ hỗ trợ cho nông dân, công nhân nghèo, phụ nữ nghèo, cựu chiến binh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đã khơi dậy truyền thống đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tương trợ giúp đỡ nhau với nét đẹp truyền thống "Lá lành đùm lá rách", vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế; cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá; giải quyết việc làm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, tạo thêm việc làm mới cho người lao động. Đời sống vật chất và tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ xã Đông Anh tập trung vào một số nhiệm vụ như: tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước, triển khai các cuộc vận động thiết thực, ý nghĩa đến với 100% hộ dân; phấn đấu hàng năm có 90% gia đình trở lên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, 80% khu dân cư trở lên đạt khu dân cư tự quản về môi trường …

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Thủy, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Đông Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Đại hội đã hiệp thương cử 31vị tham gia Ủy ban MTTQ  xã khóa mới nhiệm kỳ 2019 - 2024 và cử 7 đồng chí trong Đoàn đại biểu dự Đại hội MTTQ huyện. Đồng chí Lưu Huy Hạnh tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm bầu làm Chủ tịch UBMTTQ xã Đông Anh nhiệm kỳ 2018 - 2024./.

 

 

Tin, ảnh: Minh Ánh

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?