Truy cập

Hôm nay:
452
Hôm qua:
1812
Tuần này:
452
Tháng này:
39699
Tất cả:
1784282

Đông Minh nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT

Ngày 07/10/2019 23:28:04

Xã Đông Minh có 1.386 hộ gia đình với 4.463 nhân khẩu. Năm 2017 xã được Ủy ban nhân dân (UBND ) tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), trong đó tiêu chí về Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 97,8%.

 

                    Trước khi bước vào xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đời sống kinh tế - xã hội của Đông Minh còn chậm phát triển, cơ sở hạ tầng, giao thông chưa được đầu tư xây dựng nhiều, tỷ lệ người dân tham gia BHYT rất thấp.

          Xác định việc phát triển đối tượng tham gia BHYT là cơ sở để thực hiện tốt chế độ, chính sách BHYT cho nhân dân, góp phần thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội.  Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, giao chỉ tiêu cho các tổ chức đoàn thể, các thôn lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, thống kê chính xác tình hình dân số, xác định số người đang tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng, số người chưa tham gia BHYT để có giải pháp phát triển đối tượng. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm được những nội dung cơ bản về Luật BHXH, BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó chủ động tham gia. Đồng thời tạo mọi điều kiện tuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập. Do đó đến cuối năm 2016, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã Đông Minh đạt 97,8%.

          Sau khi được công nhận xã NTM, Đông Minh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, trong đó có chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2019 toàn xã có 99% người dân tham gia BHYT./.

 

 

Cao Hiền

 

 

 

  

Đông Minh nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT

Đăng lúc: 07/10/2019 23:28:04 (GMT+7)

Xã Đông Minh có 1.386 hộ gia đình với 4.463 nhân khẩu. Năm 2017 xã được Ủy ban nhân dân (UBND ) tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM), trong đó tiêu chí về Bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 97,8%.

 

                    Trước khi bước vào xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đời sống kinh tế - xã hội của Đông Minh còn chậm phát triển, cơ sở hạ tầng, giao thông chưa được đầu tư xây dựng nhiều, tỷ lệ người dân tham gia BHYT rất thấp.

          Xác định việc phát triển đối tượng tham gia BHYT là cơ sở để thực hiện tốt chế độ, chính sách BHYT cho nhân dân, góp phần thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội.  Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó chú trọng xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT, giao chỉ tiêu cho các tổ chức đoàn thể, các thôn lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, thống kê chính xác tình hình dân số, xác định số người đang tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng, số người chưa tham gia BHYT để có giải pháp phát triển đối tượng. Tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nắm được những nội dung cơ bản về Luật BHXH, BHYT, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, từ đó chủ động tham gia. Đồng thời tạo mọi điều kiện tuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và nâng cao thu nhập. Do đó đến cuối năm 2016, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của xã Đông Minh đạt 97,8%.

          Sau khi được công nhận xã NTM, Đông Minh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, trong đó có chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT, phấn đấu đến cuối năm 2019 toàn xã có 99% người dân tham gia BHYT./.

 

 

Cao Hiền

 

 

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?