Truy cập

Hôm nay:
1689
Hôm qua:
1837
Tuần này:
11161
Tháng này:
54890
Tất cả:
2231050

Đông Thanh nỗ lực bứt phá trong cải cách hành chính

Ngày 07/10/2019 23:28:04

Nhận thức rõ, cải cách hành chính (CCHC) không nằm trong 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), nhưng việc làm tốt công tác CCHC sẽ tạo thuận lợi cho thực hiện các tiêu chí khác, nhất là những tiêu chí cần sự phối hợp giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, xã Đông Thanh đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ tốt công tác CCHC nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo đà cho sự vươn mình phát triển của địa phương.

                    Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân xã Đông Thanh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như:  Ban hành các quy chế, quy định thủ tục, quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xử lý và trả kết quả bảo đảm nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính (TTHC) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Rà soát những thủ tục rườm rà, không phù hợp để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Niêm yết công khai 26 lĩnh vực, 160 thủ tục hành chính cấp xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện CCHC. Đổi mới tác phong, thái độ khi làm việc, giao tiếp với tổ chức, công dân. Đầu tư hơn 300 triệu đồng xây dựng bộ phận “một cửa” khang trang, hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị gồm hệ thống máy tính kết nối internet, máy tra cứu TTHC, bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ, máy điều hòa nhiệt độ, lắp đặt camera theo dõi quá trình hoạt động của bộ phận “một cửa”. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời, công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND xã, phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thái độ làm việc của CBCC

           Đến nay công tác CCHC ở xã Đông Thanh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã như: chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn… thường được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất, nhiều thủ tục được giải quyết trước thời gian quy định. Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 100%, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương xây dựng thành công xã Nông thôn mới./. 

Đông Thanh nỗ lực bứt phá trong cải cách hành chính

Đăng lúc: 07/10/2019 23:28:04 (GMT+7)

Nhận thức rõ, cải cách hành chính (CCHC) không nằm trong 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), nhưng việc làm tốt công tác CCHC sẽ tạo thuận lợi cho thực hiện các tiêu chí khác, nhất là những tiêu chí cần sự phối hợp giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, xã Đông Thanh đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ tốt công tác CCHC nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo đà cho sự vươn mình phát triển của địa phương.

                    Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, Uỷ ban nhân dân xã Đông Thanh đã tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như:  Ban hành các quy chế, quy định thủ tục, quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xử lý và trả kết quả bảo đảm nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính (TTHC) được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Rà soát những thủ tục rườm rà, không phù hợp để kịp thời kiến nghị với cấp có thẩm quyền. Niêm yết công khai 26 lĩnh vực, 160 thủ tục hành chính cấp xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện CCHC. Đổi mới tác phong, thái độ khi làm việc, giao tiếp với tổ chức, công dân. Đầu tư hơn 300 triệu đồng xây dựng bộ phận “một cửa” khang trang, hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị gồm hệ thống máy tính kết nối internet, máy tra cứu TTHC, bàn làm việc, tủ đựng hồ sơ, máy điều hòa nhiệt độ, lắp đặt camera theo dõi quá trình hoạt động của bộ phận “một cửa”. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời, công khai số điện thoại của lãnh đạo UBND xã, phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, thái độ làm việc của CBCC

           Đến nay công tác CCHC ở xã Đông Thanh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã như: chứng thực, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn… thường được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất, nhiều thủ tục được giải quyết trước thời gian quy định. Qua khảo sát, tỷ lệ hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt 100%, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương xây dựng thành công xã Nông thôn mới./. 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?