Truy cập

Hôm nay:
1285
Hôm qua:
1843
Tuần này:
5313
Tháng này:
31701
Tất cả:
1776284

Đông Yên tổ chức Đại hội Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 24/12/2018 09:05:09

Ngày 19/12, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Yên nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức. Ông Đặng Xuân Thủy, Chủ tịch MTTQ huyện đã về dự và phát biểu chỉ đạo.

    

          Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương phát động, do đó công tác mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã Đông Yên và các đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng 4,5 km đường bê tông, mương bê tông nội đồng với tổng kinh phí 4,6 tỷ đồng; huy động 4260 ngày công của nhân dân để xây dựng các công trình cộng đồng; vận động “Quỹ vì người nghèo” được 250 triệu đồng; hỗ trợ 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chuẵ, nâng cấp nhà ở.

          Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; đồng thời đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ Quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu chỉ dạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Thủy, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Đông Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

          Đại hội đã hiệp thương cử ra 37 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Yên nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Trung Quân đựoc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Yên nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã cử 6 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024./

 

Tin, ảnh: Minh Ánh

  

Đông Yên tổ chức Đại hội Mặt trận cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024

Đăng lúc: 24/12/2018 09:05:09 (GMT+7)

Ngày 19/12, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đông Yên nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã được tổ chức. Ông Đặng Xuân Thủy, Chủ tịch MTTQ huyện đã về dự và phát biểu chỉ đạo.

    

          Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Ủy ban Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Trung ương và địa phương phát động, do đó công tác mặt trận và khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã không ngừng được củng cố và phát triển. Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Mặt trận xã Đông Yên và các đoàn thể đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng 4,5 km đường bê tông, mương bê tông nội đồng với tổng kinh phí 4,6 tỷ đồng; huy động 4260 ngày công của nhân dân để xây dựng các công trình cộng đồng; vận động “Quỹ vì người nghèo” được 250 triệu đồng; hỗ trợ 7 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sửa chuẵ, nâng cấp nhà ở.

          Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; đồng thời đề ra các mục tiêu và giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ Quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu chỉ dạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Xuân Thủy, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện Đông Sơn đánh giá cao kết quả đạt được của MTTQ xã trong nhiệm kỳ qua, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới, như tiếp tục vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

          Đại hội đã hiệp thương cử ra 37 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Yên nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Nguyễn Trung Quân đựoc cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Yên nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã cử 6 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Đông Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024./

 

Tin, ảnh: Minh Ánh

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?