Truy cập

Hôm nay:
576
Hôm qua:
1111
Tuần này:
576
Tháng này:
30465
Tất cả:
2595595

Hội Nông dân huyện phối hợp với Thường trực Đảng ủy Đông Ninh triển khai kế hoạch hành động thực hiện CHỉ thị 04-CT/HU của BTV huyện ủy.

Ngày 02/04/2021 16:21:15

Thực hiện Chỉ thị 04 ngày 21/01/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM kiểu mẫu, giai doạn 2021- 2025 và Kết luận số 68 ngày 14/12/2020 về tiếp tục thực hiện Đề án “ Tăng cường công tác Dân vận trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2020- 2025” của Ban thường vụ huyện ủy; mới đây Hội Nông dân huyện phối hợp với thường trực Đảng ủy xã Đông Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị nhằm đưa Chỉ thị vào cuộc sống. Về dự có đồng chí Đỗ Đức Lợi- Phó Trưởng Ban kinh tế xã hội Hội Nông dân Tỉnh, đồng chí Bùi Thị Loan- Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đại diện Ban Dân vận huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Hội nông dân huyện, thường trực Đảng ủy, thường trực UBND xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng hội Nông dân trong toàn xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Hội Nông dân huyện quán triệt Chỉ thị số 04 ngày 21/01/2021 của Ban thường vụ huyện ủy; lãnh đạo xã Đông Ninh quán triệt triển khai Kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng ủy xã Đông Ninh về thực hiện chỉ thị 04 của Ban thường vụ huyện ủy; Chủ tịch Hội Nông dân xã báo cáo kế hoạch về tổ chức thực hiện Chỉ thị 04 của Ban thường vụ huyện ủy Đông Sơn.

Theo đó, Đảng ủy xã Đông Ninh đã xây dựng chương trình hành động; quán triệt triển khai đầy đủ, nghiêm túc đến chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Hội Nông dân xã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể nhiệm vụ, phân công trách nhiệm trong BTV, BCH và các chi hội để tổ chức thực hiện. Trong phát triển nông nghiệp, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về vốn, vật tư nông nghiệp; hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Trong xây dựng NTM kiểu mẫu, vận động nông dân tích cực hiến đất, hiến công trình, đóng góp công sức tiền của mở rộng đường giao thông, xây dựng tường rào thoáng. Hội chú trọng thực hiện tốt mô hình vườn hộ và cải tạo vườn tạp… Năm 2021, Hội nông dân xã đăng ký hoàn thành 9 vườn mẫu, cải tạo 60 vườn tạp. Trong đó 4 vườn mẫu có diện tích từ 500m2 trở lên, 5 vườn có diện tích dưới 500m2. Hiện nay, các hộ đang trong giai đoạn hoàn thiện vườn mẫu, phấn đấu hoàn thành 3 vườn trong tháng 5, còn lại hoàn thành vào cuối năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu các giải pháp cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là khó khăn về nguồn vốn.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban kinh tế xã hội Hội Nông dân Tỉnh và lãnh đạo Hội Nông dân huyện ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của xã Đông Ninh trong triển khai thực hiện Chỉ thị; đồng thời đề nghị: Đảng ủy xã cần tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung tinh thần của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ đảng viên, nghiên cứu đưa Chỉ thị thành một trong các nội dung sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Đảng; quan tâm tạo điều kiện để hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ;  chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với hội nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần của chỉ thị; UBND xã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cơ chế chính sách, kinh phí để hội nông dân tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng NTM kiểu mẫu…

Thực hiện: Thanh Nhàn- Đình Nghiêm

  

Hội Nông dân huyện phối hợp với Thường trực Đảng ủy Đông Ninh triển khai kế hoạch hành động thực hiện CHỉ thị 04-CT/HU của BTV huyện ủy.

Đăng lúc: 02/04/2021 16:21:15 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 04 ngày 21/01/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM kiểu mẫu, giai doạn 2021- 2025 và Kết luận số 68 ngày 14/12/2020 về tiếp tục thực hiện Đề án “ Tăng cường công tác Dân vận trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2020- 2025” của Ban thường vụ huyện ủy; mới đây Hội Nông dân huyện phối hợp với thường trực Đảng ủy xã Đông Ninh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị nhằm đưa Chỉ thị vào cuộc sống. Về dự có đồng chí Đỗ Đức Lợi- Phó Trưởng Ban kinh tế xã hội Hội Nông dân Tỉnh, đồng chí Bùi Thị Loan- Chủ tịch Hội Nông dân huyện, đại diện Ban Dân vận huyện ủy, các đồng chí trong Ban thường vụ Hội nông dân huyện, thường trực Đảng ủy, thường trực UBND xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng hội Nông dân trong toàn xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Hội Nông dân huyện quán triệt Chỉ thị số 04 ngày 21/01/2021 của Ban thường vụ huyện ủy; lãnh đạo xã Đông Ninh quán triệt triển khai Kế hoạch hành động của Ban chấp hành Đảng ủy xã Đông Ninh về thực hiện chỉ thị 04 của Ban thường vụ huyện ủy; Chủ tịch Hội Nông dân xã báo cáo kế hoạch về tổ chức thực hiện Chỉ thị 04 của Ban thường vụ huyện ủy Đông Sơn.

Theo đó, Đảng ủy xã Đông Ninh đã xây dựng chương trình hành động; quán triệt triển khai đầy đủ, nghiêm túc đến chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Hội Nông dân xã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể nhiệm vụ, phân công trách nhiệm trong BTV, BCH và các chi hội để tổ chức thực hiện. Trong phát triển nông nghiệp, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về vốn, vật tư nông nghiệp; hỗ trợ nông dân tiếp cận với khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông sản và bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Trong xây dựng NTM kiểu mẫu, vận động nông dân tích cực hiến đất, hiến công trình, đóng góp công sức tiền của mở rộng đường giao thông, xây dựng tường rào thoáng. Hội chú trọng thực hiện tốt mô hình vườn hộ và cải tạo vườn tạp… Năm 2021, Hội nông dân xã đăng ký hoàn thành 9 vườn mẫu, cải tạo 60 vườn tạp. Trong đó 4 vườn mẫu có diện tích từ 500m2 trở lên, 5 vườn có diện tích dưới 500m2. Hiện nay, các hộ đang trong giai đoạn hoàn thiện vườn mẫu, phấn đấu hoàn thành 3 vườn trong tháng 5, còn lại hoàn thành vào cuối năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu các giải pháp cũng như những khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là khó khăn về nguồn vốn.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban kinh tế xã hội Hội Nông dân Tỉnh và lãnh đạo Hội Nông dân huyện ghi nhận sự vào cuộc quyết liệt của xã Đông Ninh trong triển khai thực hiện Chỉ thị; đồng thời đề nghị: Đảng ủy xã cần tiếp tục tổ chức quán triệt nội dung tinh thần của Chỉ thị đến toàn thể cán bộ đảng viên, nghiên cứu đưa Chỉ thị thành một trong các nội dung sinh hoạt chuyên đề trong sinh hoạt Đảng; quan tâm tạo điều kiện để hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ;  chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể phối hợp chặt chẽ với hội nông dân thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần của chỉ thị; UBND xã quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cơ chế chính sách, kinh phí để hội nông dân tổ chức thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trong phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng NTM kiểu mẫu…

Thực hiện: Thanh Nhàn- Đình Nghiêm

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?