Truy cập

Hôm nay:
1295
Hôm qua:
1897
Tuần này:
7907
Tháng này:
3192
Tất cả:
2043765

Cụm thi đua số 2 ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết năm 2019.

Ngày 23/12/2019 21:57:17

Mới đây, tại huyện Đông Sơn, Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa Cụm thi đua số 2 gồm 8 huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Hà Trung, Thiệu Hóa, Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, Cụm thi đua số 2 đã tham gia tích cực và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm. 100% các huyện trong cụm đã hoàn thành tố các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đề ra; làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của quê hương, đất nước; chủ động tham mưu cho huyện ủy, HĐND, UBND các huyện ban hành chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, đề án... tạo hành lang pháp lý và giữ vững trật tự, kỷ cương trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, công tác trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn được chú trọng nhằm giới thiệu và tôn vinh bản sắc văn hóa của từng địa phương; hoạt động biểu diễn nghệ thuật thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước được tổ chức thường xuyên và chất lượng. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó tập trung xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn Cụm có 872/1.500 nhà văn hóa đạt chuẩn, đạt 58,1%; 961 thôn, khu phố văn hóa; 26 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị,.…
Tại hội nghị, các đơn vị đã biểu quyết thống nhất bầu Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thiệu Hóa là Cụm trưởng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Định là Cụm Phó Cụm thi đua số 2 năm 2020. Và 8/8 đơn vị đã nhất trí đề nghị Bộ văn hóa thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua năm 2019 cho đơn vị Phòng văn hóa và Thông tin huyện Thiệu Hóa./. 
 
PV: Thu Hương
 
 

Cụm thi đua số 2 ngành văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết năm 2019.

Đăng lúc: 23/12/2019 21:57:17 (GMT+7)

Mới đây, tại huyện Đông Sơn, Sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Thanh Hóa Cụm thi đua số 2 gồm 8 huyện Đông Sơn, Triệu Sơn, Yên Định, Vĩnh Lộc, Nông Cống, Hà Trung, Thiệu Hóa, Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

Năm 2019, Cụm thi đua số 2 đã tham gia tích cực và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm. 100% các huyện trong cụm đã hoàn thành tố các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đề ra; làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa của quê hương, đất nước; chủ động tham mưu cho huyện ủy, HĐND, UBND các huyện ban hành chỉ thị, nghị quyết, quyết định, chương trình, đề án... tạo hành lang pháp lý và giữ vững trật tự, kỷ cương trong hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, công tác trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn được chú trọng nhằm giới thiệu và tôn vinh bản sắc văn hóa của từng địa phương; hoạt động biểu diễn nghệ thuật thiết thực chào mừng sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước được tổ chức thường xuyên và chất lượng. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở được quan tâm, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó tập trung xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa gắn với phong trào xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Toàn Cụm có 872/1.500 nhà văn hóa đạt chuẩn, đạt 58,1%; 961 thôn, khu phố văn hóa; 26 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị,.…
Tại hội nghị, các đơn vị đã biểu quyết thống nhất bầu Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thiệu Hóa là Cụm trưởng, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Định là Cụm Phó Cụm thi đua số 2 năm 2020. Và 8/8 đơn vị đã nhất trí đề nghị Bộ văn hóa thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua năm 2019 cho đơn vị Phòng văn hóa và Thông tin huyện Thiệu Hóa./. 
 
PV: Thu Hương
 
 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?