Truy cập

Hôm nay:
716
Hôm qua:
1758
Tuần này:
4066
Tháng này:
19293
Tất cả:
1610332

Đông Hoàng tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới

Ngày 28/09/2016 00:44:55

Là một xã thuần nông điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, sau 5 năm, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) bộ mặt nông thôn được đổi mới, trước hết là sự chuyển biến một cách cơ bản, về nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người dân, tiếp đó là nhiều công trình kinh tế-xã hội trên địa bàn được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

 Để Đông Hoàng hoàn thành 19 tiêu chí NTM đúng thời gian xã đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà văn hóa đa năng, sân vận động xã đạt chuẩn theo quy định, đã xây dựng mới và cải tạo 10/10 nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt chuẩn đạt tỷ lệ 100%. Tổng kinh phí  17.700 triệu đồng. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy và học được xã đặc biệt quan tâm.  3 cấp học Tiểu học, Trung học cơ sở và trường Mầm non được công nhận có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia trên 90%. 4,095 km đường cấp xã  và 17 tuyến đường  thôn  đã được bê tông hoá đạt 100%. Đường dân sinh có chiều dài 12,126 km gồm 72 tuyến đã được bê tông hóa được 93,2 % . Đường nối các khu vực sản xuất có 21 tuyến, đến nay đã bê tông hóa và đổ cấp phối đạt tỷ lệ 73,9%. Tổng kinh phí đã thực hiện: 3.259 triệu đồng. Nhân dân trong  xã đã tích cực thực hiện  chỉnh trang đồng ruộng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung.
          Với những cách làm sáng tạo, đến nay xã Đông Hoàng đã huy động 70.917.000.000đồng  thực hiện chương  trình xây dựng NTM trong đó:Ngân sách tỉnh chiếm 1,2 %, ngân sách huyện chiếm 1,7 %, ngân sách xã chiếm 14,8 %, huy động từ con em xa quê chiếm 0,7 %,  nhân dân đóng góp (tiền mặt)  đạt 81,6 % và hiến 1100 m2 đất,  1480 ngày công lao động. Theo lộ trình, Đông Hoàng là địa phương sẽ hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM vào năm 2016, với tinh thần thi đua, vượt khó, đến nay xã đang hoàn thiện các tiêu chí để đón chuẩn Nông thôn mới./.
Cao Hiền
Ảnh: Mạnh Cường

Đông Hoàng tập trung các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới

Đăng lúc: 28/09/2016 00:44:55 (GMT+7)

Là một xã thuần nông điều kiện phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, sau 5 năm, thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) bộ mặt nông thôn được đổi mới, trước hết là sự chuyển biến một cách cơ bản, về nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người dân, tiếp đó là nhiều công trình kinh tế-xã hội trên địa bàn được đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

 Để Đông Hoàng hoàn thành 19 tiêu chí NTM đúng thời gian xã đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng Nhà văn hóa đa năng, sân vận động xã đạt chuẩn theo quy định, đã xây dựng mới và cải tạo 10/10 nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt chuẩn đạt tỷ lệ 100%. Tổng kinh phí  17.700 triệu đồng. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy và học được xã đặc biệt quan tâm.  3 cấp học Tiểu học, Trung học cơ sở và trường Mầm non được công nhận có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia trên 90%. 4,095 km đường cấp xã  và 17 tuyến đường  thôn  đã được bê tông hoá đạt 100%. Đường dân sinh có chiều dài 12,126 km gồm 72 tuyến đã được bê tông hóa được 93,2 % . Đường nối các khu vực sản xuất có 21 tuyến, đến nay đã bê tông hóa và đổ cấp phối đạt tỷ lệ 73,9%. Tổng kinh phí đã thực hiện: 3.259 triệu đồng. Nhân dân trong  xã đã tích cực thực hiện  chỉnh trang đồng ruộng phát triển sản xuất hàng hóa tập trung.
          Với những cách làm sáng tạo, đến nay xã Đông Hoàng đã huy động 70.917.000.000đồng  thực hiện chương  trình xây dựng NTM trong đó:Ngân sách tỉnh chiếm 1,2 %, ngân sách huyện chiếm 1,7 %, ngân sách xã chiếm 14,8 %, huy động từ con em xa quê chiếm 0,7 %,  nhân dân đóng góp (tiền mặt)  đạt 81,6 % và hiến 1100 m2 đất,  1480 ngày công lao động. Theo lộ trình, Đông Hoàng là địa phương sẽ hoàn thành bộ tiêu chí xây dựng NTM vào năm 2016, với tinh thần thi đua, vượt khó, đến nay xã đang hoàn thiện các tiêu chí để đón chuẩn Nông thôn mới./.
Cao Hiền
Ảnh: Mạnh Cường

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?