Truy cập

Hôm nay:
1364
Hôm qua:
1617
Tuần này:
2981
Tháng này:
17020
Tất cả:
2527037

Huyện Đông Sơn đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngày 28/09/2020 07:21:53

Sau khi hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới (NTM) với tinh thần chủ động, tích cực các cấp ủy, chính quyền huyện Đông Sơn tiêp tục tâp trung chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu tiến tới xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu

 

.

Với quyết tâm hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2020, Thôn Cẩm Tú, xã Đông Hoàng đã tập trung chỉ đạo, Nhân dân cùng vào cuộc, do đó chỉ sau một thời gian phát động đến nay thôn đã xây dựng 2,8km tường rào thoáng và đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 60 triệu đồng/năm.

Cùng với thôn Cẩm Tú, 19 thôn còn lại đăng ký hoàn thành thôn NTM kiểu mẫu năm 2019 và năm 2020 của huyện Đông Sơn đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu đạt danh hiệu thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2020. Để bảo đảm thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu đạt kết quả, hàng năm, huyện ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ các địa phương.

Nhân dân thôn Cẩm Tú, xã Đông Hoàng xây dựng tường rào thoáng

Với những bước đi vững chắc, cách làm sáng tạo, phù hợp trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đến nay Đông Sơn đã mở rộng được 15,5 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 7,7 km rãnh thoát nước; 22 km tường rào thoáng; 18 vườn mẫu; các tuyến đường điện đã được dịch chuyển, lắp đặt chiếu sáng tại các trục đường,… có 5/22 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Đông Văn đang chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết để đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

Bích họa tại xã Đông Thịnh

Đây là những kết quả bước đầu khẳng định quyết tâm đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển của Đảng bộ và Nhân dân Đông Sơn, làm tiền đề để đến năm 2025, 100% xã xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu, huyện trở thành huyện kiểu mẫu./.

Thu Hương

 

 

 

 

  

Huyện Đông Sơn đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Đăng lúc: 28/09/2020 07:21:53 (GMT+7)

Sau khi hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới (NTM) với tinh thần chủ động, tích cực các cấp ủy, chính quyền huyện Đông Sơn tiêp tục tâp trung chỉ đạo xây dựng NTM kiểu mẫu tiến tới xây dựng Đông Sơn trở thành huyện kiểu mẫu

 

.

Với quyết tâm hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2020, Thôn Cẩm Tú, xã Đông Hoàng đã tập trung chỉ đạo, Nhân dân cùng vào cuộc, do đó chỉ sau một thời gian phát động đến nay thôn đã xây dựng 2,8km tường rào thoáng và đồng bộ, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 60 triệu đồng/năm.

Cùng với thôn Cẩm Tú, 19 thôn còn lại đăng ký hoàn thành thôn NTM kiểu mẫu năm 2019 và năm 2020 của huyện Đông Sơn đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí phấn đấu đạt danh hiệu thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2020. Để bảo đảm thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu đạt kết quả, hàng năm, huyện ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp, hỗ trợ các địa phương.

Nhân dân thôn Cẩm Tú, xã Đông Hoàng xây dựng tường rào thoáng

Với những bước đi vững chắc, cách làm sáng tạo, phù hợp trong xây dựng NTM kiểu mẫu, đến nay Đông Sơn đã mở rộng được 15,5 km đường giao thông nông thôn; xây dựng 7,7 km rãnh thoát nước; 22 km tường rào thoáng; 18 vườn mẫu; các tuyến đường điện đã được dịch chuyển, lắp đặt chiếu sáng tại các trục đường,… có 5/22 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xã Đông Văn đang chuẩn bị hồ sơ và các điều kiện cần thiết để đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

Bích họa tại xã Đông Thịnh

Đây là những kết quả bước đầu khẳng định quyết tâm đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển của Đảng bộ và Nhân dân Đông Sơn, làm tiền đề để đến năm 2025, 100% xã xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu, huyện trở thành huyện kiểu mẫu./.

Thu Hương

 

 

 

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?