Truy cập

Hôm nay:
1158
Hôm qua:
1758
Tuần này:
4508
Tháng này:
19735
Tất cả:
1610774

Huyện Đông Sơn hoàn thiện tiêu chí số 3 -Thủy lợi trong xây dựng huyện Nông thôn mới

Ngày 20/11/2017 15:20:33

Huyện Đông Sơn có hệ thống thủy lợi liên xã được xây dựng đồng bộ, phù hợp với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2055/QĐ-UBND, ngày 17/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đảm bảo cấp nước sinh hoạt và phục vụ tưới 100 % diện tích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

 

Trong giai đoạn năm 2015 – 2017 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Khai thác công trình thủy lợi (CTTL) Sông Chu  đã đầu tư khoảng 14,3 tỷ đồng để cứng hóa 3.560 m các tuyến kênh tưới cấp II, cấp II, cấp III gồm: B10, B20, B6/20; B8/10, B7/10a và 2,7 tỷ đồng để tu bổ, sửa chữa thường xuyên, nạo vét các kênh tưới, tiêu, sửa chữa các đập dâng trên hệ thống tiêu Tân Thành – Chiếu Thượng; nạo vét Sông Lê, sông Mơ; Đắp tôn cao chống tràn bờ tả kênh Bắc Giáp – Xóm Nghĩa; sửa chữa, thay thế các thiết bị vận hành các trạm bơm tưới, tiêu thuộc hệ thống thủy lợi tưới, tiêu liên xã do Công ty quản lý thuộc địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi liên xã luôn được sự quan tâm đầu tư của huyện nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất. Từ năm 2015 đến năm 2017, UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, hỗ trợ kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện các dự án: Tu bổ nâng cấp kênh tiêu Cầu Ê Trường Tuế, dài 10,331 m phục vụ tiêu úng 2.982 ha, tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng; Tu bổ, nâng cấp và cứng hóa đê tả sông Hoàng 1500m xã Đông Hòa; xử lý 13 vị trí sạt lở đê trên địa bàn 3 xã Đông Hòa, Đông Ninh, Đông Hoàng, với tổng mức 21,5 tỷ đồng.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Công ty TNHH MTV Sông Chu – Chi nhánh Đông Sơn và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL theo quy định, đảm bảo phục vụ 100 % diện tích sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản và dân sinh. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra công trình trước lũ, sau lũ; rà soát, bổ sung phương án tưới, tiêu và phòng chống lụt bão bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

Với nhiều nỗ lực đến nay huyện Đông Sơn đã hoàn thành 5/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới trong đó có tiêu chí số 3 về thủy lợi./

 

Cao Hiền

 

  

Huyện Đông Sơn hoàn thiện tiêu chí số 3 -Thủy lợi trong xây dựng huyện Nông thôn mới

Đăng lúc: 20/11/2017 15:20:33 (GMT+7)

Huyện Đông Sơn có hệ thống thủy lợi liên xã được xây dựng đồng bộ, phù hợp với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 2055/QĐ-UBND, ngày 17/6/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đảm bảo cấp nước sinh hoạt và phục vụ tưới 100 % diện tích sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

 

Trong giai đoạn năm 2015 – 2017 Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Khai thác công trình thủy lợi (CTTL) Sông Chu  đã đầu tư khoảng 14,3 tỷ đồng để cứng hóa 3.560 m các tuyến kênh tưới cấp II, cấp II, cấp III gồm: B10, B20, B6/20; B8/10, B7/10a và 2,7 tỷ đồng để tu bổ, sửa chữa thường xuyên, nạo vét các kênh tưới, tiêu, sửa chữa các đập dâng trên hệ thống tiêu Tân Thành – Chiếu Thượng; nạo vét Sông Lê, sông Mơ; Đắp tôn cao chống tràn bờ tả kênh Bắc Giáp – Xóm Nghĩa; sửa chữa, thay thế các thiết bị vận hành các trạm bơm tưới, tiêu thuộc hệ thống thủy lợi tưới, tiêu liên xã do Công ty quản lý thuộc địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi liên xã luôn được sự quan tâm đầu tư của huyện nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất. Từ năm 2015 đến năm 2017, UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, hỗ trợ kinh phí và tổ chức triển khai thực hiện các dự án: Tu bổ nâng cấp kênh tiêu Cầu Ê Trường Tuế, dài 10,331 m phục vụ tiêu úng 2.982 ha, tổng mức đầu tư 48 tỷ đồng; Tu bổ, nâng cấp và cứng hóa đê tả sông Hoàng 1500m xã Đông Hòa; xử lý 13 vị trí sạt lở đê trên địa bàn 3 xã Đông Hòa, Đông Ninh, Đông Hoàng, với tổng mức 21,5 tỷ đồng.

Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Công ty TNHH MTV Sông Chu – Chi nhánh Đông Sơn và UBND các xã, thị trấn làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ CTTL theo quy định, đảm bảo phục vụ 100 % diện tích sản xuất nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản và dân sinh. Đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra công trình trước lũ, sau lũ; rà soát, bổ sung phương án tưới, tiêu và phòng chống lụt bão bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn huyện.

Với nhiều nỗ lực đến nay huyện Đông Sơn đã hoàn thành 5/9 tiêu chí huyện Nông thôn mới trong đó có tiêu chí số 3 về thủy lợi./

 

Cao Hiền

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?