Truy cập

Hôm nay:
2552
Hôm qua:
2541
Tuần này:
19310
Tháng này:
24500
Tất cả:
2136821

Huyện Đông Sơn tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Ngày 25/08/2019 22:14:43

Sáng 15/8, huyện Đông Sơn long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Đồng chí Nguyễn Viết Thái - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT về dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía huyện, các đồng chí Nguyễn Quang Hải - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện; Lê Trọng Thu-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Lê Văn Thành-Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Đông Sơn đã có nhiều đổi mới tích cực. Đến nay, toàn huyện đã huy động được trên 6.100 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư  trên 3.000 tỷ đồng, chiếm 49,88%. Từ nguồn lực trên, huyện đã phát triển và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng cơ sở, như: đường giao thông, hệ thống điện, trường học, thiết chế văn hóa, chỉnh trang nhà ở, vườn tạp...

Trong nông nghiệp, Đông Sơn đã xây dựng được 17 cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa ở 14 xã với tổng diện tích 592,2 ha. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại 10 mô hình nhà màng, nhà lưới sản xuất rau, củ, quả, hoa hữu cơ mạng lại lợi nhuận kinh tế cao. Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện Đông Sơn cũng tạo cơ chế, môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, qua đó hình thành được các nhà máy, các cụm công nghiệp giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động của địa phương. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 71,73%, tăng 30,66% so với thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM. Trung bình mỗi năm đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.300 lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,1% (năm 2010) xuống còn 2,4 %. Toàn huyện có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM được Hội đồng thẩm định Trung ương họp bỏ phiểu công nhận đạt 100% và đang trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thái-Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ chính quyền nhân dân huyện Đông Sơn đã nỗ lực thực hiện qua chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải - Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

         Với mục tiêu hướng đến xây dựng NTM nâng cao và huyện kiểu mẫu, Đồng chí Bí thư huyện ủy Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Nguyễn Quang Hải yêu cầu các cấp, các ngành, các xã cần có quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải dày công, kiên trì. Sau hội nghị này, trên cơ sở tổng kết 10 năm các xã cần phải bám sát lộ trình và các giải pháp thực hiện Đề án huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2025 để tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phát triển rộng khắp, có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, đồng thời phải sơ tổng kết hàng năm có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng.

2. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển đô thị và gắn sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ. Phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Mục đích cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó quan tâm đến công tác vệ sinh trong chăn nuôi theo tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tích cực xây dựng cảnh quan nông thôn sáng – xanh - sạch - đẹp; cải tạo vườn mẫu, các ao hồ trong khu dân cư đảm bảo sạch đẹp, góp phần bảo vệ môi trường đền vững.

3. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét theo từng nhóm xã. Chủ động rà soát, xây dựng Khung kế hoạch cụ thể thực hiện, xác định rõ lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện đảm bảo khả thi, chuyển mạnh về chiều sâu, bền vững.

4. Đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu đi vào chất lượng, chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Tiếp tục ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phải đảm bảo tiêu chí theo Nghị quyết 10-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện, cơ sở vật chất văn hóa, trường học…; tăng cường công quản lý, cấp phép xây dựng trong dân cư, công tác quản lý đất đai theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/HU; quan tâm các hoạt động lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội.

5. Gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu là tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12; thực hiện chủ trương sáp nhập xã theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Đây là mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phát huy vai trò tự quản của tổ thôn, xóm; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn; đảm bảo ổn định để phát triển, phát triển phải ổn định.

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

Nhân dịp này, UBND huyện Đông Sơn đã khen thưởng cho 56 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020./.

                                     

 

Thu Hương-Mạnh Cường

 

  

Huyện Đông Sơn tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Đăng lúc: 25/08/2019 22:14:43 (GMT+7)

Sáng 15/8, huyện Đông Sơn long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020. Đồng chí Nguyễn Viết Thái - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT về dự và chỉ đạo hội nghị. Về phía huyện, các đồng chí Nguyễn Quang Hải - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện; Lê Trọng Thu-Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Lê Văn Thành-Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Đông Sơn đã có nhiều đổi mới tích cực. Đến nay, toàn huyện đã huy động được trên 6.100 tỷ đồng xây dựng Nông thôn mới. Trong đó, huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư  trên 3.000 tỷ đồng, chiếm 49,88%. Từ nguồn lực trên, huyện đã phát triển và hiện đại hóa hệ thống hạ tầng cơ sở, như: đường giao thông, hệ thống điện, trường học, thiết chế văn hóa, chỉnh trang nhà ở, vườn tạp...

Trong nông nghiệp, Đông Sơn đã xây dựng được 17 cánh đồng mẫu lớn, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa ở 14 xã với tổng diện tích 592,2 ha. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại 10 mô hình nhà màng, nhà lưới sản xuất rau, củ, quả, hoa hữu cơ mạng lại lợi nhuận kinh tế cao. Cùng với phát triển nông nghiệp, huyện Đông Sơn cũng tạo cơ chế, môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, qua đó hình thành được các nhà máy, các cụm công nghiệp giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động của địa phương. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 71,73%, tăng 30,66% so với thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM. Trung bình mỗi năm đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 2.300 lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt 43,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,1% (năm 2010) xuống còn 2,4 %. Toàn huyện có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM được Hội đồng thẩm định Trung ương họp bỏ phiểu công nhận đạt 100% và đang trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thái-Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đánh giá cao những nỗ lực mà Đảng bộ chính quyền nhân dân huyện Đông Sơn đã nỗ lực thực hiện qua chặng đường 10 năm xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải - Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

         Với mục tiêu hướng đến xây dựng NTM nâng cao và huyện kiểu mẫu, Đồng chí Bí thư huyện ủy Trưởng BCĐ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Nguyễn Quang Hải yêu cầu các cấp, các ngành, các xã cần có quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động. Phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và phải dày công, kiên trì. Sau hội nghị này, trên cơ sở tổng kết 10 năm các xã cần phải bám sát lộ trình và các giải pháp thực hiện Đề án huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2025 để tiếp tục thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phát triển rộng khắp, có chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, đồng thời phải sơ tổng kết hàng năm có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến để nhân ra diện rộng.

2. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển đô thị và gắn sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ. Phát triển nhanh việc ứng dụng quy trình sản xuất VietGAP, nông nghiệp hữu cơ; thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Mục đích cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn, trong đó quan tâm đến công tác vệ sinh trong chăn nuôi theo tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Thường vụ Huyện ủy; tích cực xây dựng cảnh quan nông thôn sáng – xanh - sạch - đẹp; cải tạo vườn mẫu, các ao hồ trong khu dân cư đảm bảo sạch đẹp, góp phần bảo vệ môi trường đền vững.

3. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, tạo chuyển biến rõ nét theo từng nhóm xã. Chủ động rà soát, xây dựng Khung kế hoạch cụ thể thực hiện, xác định rõ lộ trình và cân đối nguồn lực thực hiện đảm bảo khả thi, chuyển mạnh về chiều sâu, bền vững.

4. Đẩy mạnh phong trào xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu đi vào chất lượng, chiều sâu, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho Nhân dân. Tiếp tục ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng phải đảm bảo tiêu chí theo Nghị quyết 10-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện, cơ sở vật chất văn hóa, trường học…; tăng cường công quản lý, cấp phép xây dựng trong dân cư, công tác quản lý đất đai theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/HU; quan tâm các hoạt động lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh trật tự an toàn xã hội.

5. Gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu là tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12; thực hiện chủ trương sáp nhập xã theo Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Đây là mối quan hệ biện chứng giữa phát triển kinh tế gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Phát huy vai trò tự quản của tổ thôn, xóm; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ở nông thôn; đảm bảo ổn định để phát triển, phát triển phải ổn định.

 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

Nhân dịp này, UBND huyện Đông Sơn đã khen thưởng cho 56 tập thể, 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020./.

                                     

 

Thu Hương-Mạnh Cường

 

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?