Truy cập

Hôm nay:
1851
Hôm qua:
1837
Tuần này:
11323
Tháng này:
55052
Tất cả:
2231212

Thẩm định huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày 22/04/2019 10:21:35

Chiều 16/4/2019, Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) thị xã, thành phố hoàn thành xây dựng NTM tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện NTM năm 2019 cho huyện Đông Sơn.

Trước khi bỏ phiếu đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, đoàn thẩm định của tỉnh cùng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện đã đi khảo sát, kiểm tra thực tế tại các xã, các cơ quan, đơn vị trường học. Tại các điểm kiểm tra, đoàn đã gặp gỡ trao đổi với nhân dân, cán bộ, Ban chỉ đạo NTM các xã. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của huyện Đông Sơn trong công tác huy động nguồn lực, thực hiện tốt quy chế dân chủ, vận động con em xa quê hướng về quê hương xây dựng NTM.

Là huyện thuần nông, năm 2010 thời điểm trước khi triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Đông Sơn mới chỉ đạt bình quân 5,4 tiêu chí/ xã. Các tiêu chí gặp nhiều khó khăn như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, thu nhập, cơ cấu lao động, môi trường...

 Xác định xây dựng NTM là cơ hội để bứt phá vươn lên, nên ngay khi triển khai, huyện Đông Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp từ huyện đến xã, thôn. Đồng thời, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng NTM như: hỗ trợ xây dựng trường, nhà văn hóa thôn, đường giao thông… Cùng với đó, chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện, đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện tăng từ 10,3 triệu đồng (năm 2010) lên 43,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,1% (năm 2010) xuống còn 2,4 %. Diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập người dân được cải thiện đáng kể, đời sống vật chất là tinh thần ngày càng được nâng cao. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng để phát triển sản xuất. Hiện toàn huyện đã có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện.

Căn cứ vào kết quả thẩm tra thực tế và báo cáo của các Sở, Ngành được giao phụ trách tiêu chí, Đoàn đã tiến hành bỏ phiếu xác nhận mức độ đạt các tiêu chí NTM cho huyện Đông Sơn với số phiếu 100% các thành viên tham gia. Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã thống nhất Đông Sơn hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Kết quả này là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh làm tờ trình gửi Văn phòng điều phối NTM Trung ương xem xét, thẩm định huyện Đông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019./.

 

 

Cao Hiền

  

Thẩm định huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Đăng lúc: 22/04/2019 10:21:35 (GMT+7)

Chiều 16/4/2019, Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) thị xã, thành phố hoàn thành xây dựng NTM tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí huyện NTM năm 2019 cho huyện Đông Sơn.

Trước khi bỏ phiếu đánh giá mức độ đạt các tiêu chí, đoàn thẩm định của tỉnh cùng Ban chỉ đạo chương trình xây dựng NTM huyện đã đi khảo sát, kiểm tra thực tế tại các xã, các cơ quan, đơn vị trường học. Tại các điểm kiểm tra, đoàn đã gặp gỡ trao đổi với nhân dân, cán bộ, Ban chỉ đạo NTM các xã. Đồng thời ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của huyện Đông Sơn trong công tác huy động nguồn lực, thực hiện tốt quy chế dân chủ, vận động con em xa quê hướng về quê hương xây dựng NTM.

Là huyện thuần nông, năm 2010 thời điểm trước khi triển khai xây dựng nông thôn mới, huyện Đông Sơn mới chỉ đạt bình quân 5,4 tiêu chí/ xã. Các tiêu chí gặp nhiều khó khăn như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, hộ nghèo, thu nhập, cơ cấu lao động, môi trường...

 Xác định xây dựng NTM là cơ hội để bứt phá vươn lên, nên ngay khi triển khai, huyện Đông Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo các cấp từ huyện đến xã, thôn. Đồng thời, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các địa phương thi đua xây dựng NTM như: hỗ trợ xây dựng trường, nhà văn hóa thôn, đường giao thông… Cùng với đó, chú trọng phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Sau hơn 8 năm triển khai thực hiện, đến nay, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện tăng từ 10,3 triệu đồng (năm 2010) lên 43,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,1% (năm 2010) xuống còn 2,4 %. Diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập người dân được cải thiện đáng kể, đời sống vật chất là tinh thần ngày càng được nâng cao. Hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ và ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng để phát triển sản xuất. Hiện toàn huyện đã có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành 9/9 tiêu chí cấp huyện.

Căn cứ vào kết quả thẩm tra thực tế và báo cáo của các Sở, Ngành được giao phụ trách tiêu chí, Đoàn đã tiến hành bỏ phiếu xác nhận mức độ đạt các tiêu chí NTM cho huyện Đông Sơn với số phiếu 100% các thành viên tham gia. Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh đã thống nhất Đông Sơn hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM. Kết quả này là cơ sở pháp lý để UBND tỉnh làm tờ trình gửi Văn phòng điều phối NTM Trung ương xem xét, thẩm định huyện Đông Sơn đạt chuẩn NTM năm 2019./.

 

 

Cao Hiền

  

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?