Truy cập

Hôm nay:
552
Hôm qua:
1206
Tuần này:
10019
Tháng này:
25246
Tất cả:
1616285

Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 26/12/2017 08:28:27

Ngày 20/12 đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thẩm tra tiêu chí của 4 xã đăng ký về đích NTM năm 2017 gồm: Đông Minh, Đông Anh, Đông Tiến, Đông Thịnh.

Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế về kết quả thực hiện các tiêu chí  NTM của các xã cho thấy:  Với xuất phát điểm thấp, sau gần 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, cả 4 xã đều có cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ. Các hạng mục trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện đều đạt chuẩn. Các xã đã quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả cao. HTX DVNN điều hành, tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý. Nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực. Đến nay đã bảo đảm hoàn thành 19/19 theo Quyết định 1415 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017- 2020.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, báo cáo của các xã, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và báo cáo thẩm tra của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, các thành viên trong đoàn thẩm định đề nghị Ban chỉ đạo NTM các xã  sắp xếp lại báo cáo, số liệu, hoàn thiện hồ sơ hợp lý, khoa học. Nâng cao chất lượng tiêu chí trường học, môi trường, tiêu chí về tỷ lệ cán bộ nữ. Quan tâm phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.  Đoàn thẩm định đã bỏ phiếu kín để xét, công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả, 15/15 Sở, ban ngành  đồng ý công nhận 4 xã Đông Minh, Đông Anh, Đông Tiến, Đông Thịnh đạt chuẩn NTM năm 2017./.

 

 

Cao Hiền- Mạnh Cường

 

 

Thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng lúc: 26/12/2017 08:28:27 (GMT+7)

Ngày 20/12 đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Đức Năng, Phó chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới (NTM) tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thẩm tra tiêu chí của 4 xã đăng ký về đích NTM năm 2017 gồm: Đông Minh, Đông Anh, Đông Tiến, Đông Thịnh.

Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế về kết quả thực hiện các tiêu chí  NTM của các xã cho thấy:  Với xuất phát điểm thấp, sau gần 6 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, nhờ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thường xuyên chú trọng công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM đến các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tranh thủ và sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ từ tỉnh, huyện và các nguồn vốn xã hội hóa khác, đến nay, cả 4 xã đều có cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ. Các hạng mục trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, bưu điện đều đạt chuẩn. Các xã đã quy hoạch được vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung mang lại hiệu quả cao. HTX DVNN điều hành, tổ chức sản xuất khoa học, hợp lý. Nhiều mô hình phát triển sản xuất đã tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lao động nông thôn chuyển biến tích cực. Đến nay đã bảo đảm hoàn thành 19/19 theo Quyết định 1415 của UBND tỉnh Thanh Hóa về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017- 2020.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, khảo sát thực tế, báo cáo của các xã, báo cáo thẩm định của các ngành được giao phụ trách tiêu chí NTM và báo cáo thẩm tra của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, các thành viên trong đoàn thẩm định đề nghị Ban chỉ đạo NTM các xã  sắp xếp lại báo cáo, số liệu, hoàn thiện hồ sơ hợp lý, khoa học. Nâng cao chất lượng tiêu chí trường học, môi trường, tiêu chí về tỷ lệ cán bộ nữ. Quan tâm phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp.  Đoàn thẩm định đã bỏ phiếu kín để xét, công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả, 15/15 Sở, ban ngành  đồng ý công nhận 4 xã Đông Minh, Đông Anh, Đông Tiến, Đông Thịnh đạt chuẩn NTM năm 2017./.

 

 

Cao Hiền- Mạnh Cường

 

 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?