Truy cập

Hôm nay:
1592
Hôm qua:
1837
Tuần này:
11064
Tháng này:
54793
Tất cả:
2230953

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 6

Ngày 18/03/2020 11:02:24

Tháng đầu năm, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân (UBND) và Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện đã tập trung kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức thực hiện gấp rút hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đối với các xã sau khi được công nhận NTM vẫn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển mô hình sản xuất nâng cao chất lượng các tiêu chí như xã Đông Khê đầu tư xây mới Trạm y tế, kiên cố hóa 34,3 km kênh mương nội đồng, giao thông nội đồng, sửa chữa hai nhà văn hóa thôn, nhân rộng diện tích trồng ớt xuất khẩu. Các xã Đông Văn, Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Phú kiên cố đường liên thôn, giao thông nội đồng, khu hiệu bộ và phòng học……

Đối với các xã đăng ký tiêu chí đạt chuẩn năm 2017: có 5 xã đăng ký tiêu chí số 6, 3 xã đăng ký tiêu chí số 3 còn lại là tiêu chí số 7,16, 17, 18, có 4 thôn đề nghị công nhận thôn đạt chuẩn NTM.

Qua rà soát tiêu chí theo QĐ 1415/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Đông Sơn có 194 tiêu chí đã đạt, số tiêu chí chưa đạt 266 tiêu chí. Bình quân đạt 13,6 TC/ xã. Đối với tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, huyện đang tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí số1 Quy hoạch, số 2 Giao thông, số 3 Thủy lợi, số 5 Y tế - Văn hóa - Giáo dục, số 6 Sản xuất, số 7 Môi trường, số 8 An ninh, trật tự xã hội, số 9 Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

6 tháng cuối năm 2017 Huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thi đua xây dựng NTM, nêu gương những cá nhân, tập thể điển hình. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng NTM, xây dựng mô hình sản xuất gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.


Cao Hiền 

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 6

Đăng lúc: 18/03/2020 11:02:24 (GMT+7)

Tháng đầu năm, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân (UBND) và Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới (NTM) huyện đã tập trung kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị, tổ chức thực hiện gấp rút hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Đối với các xã sau khi được công nhận NTM vẫn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển mô hình sản xuất nâng cao chất lượng các tiêu chí như xã Đông Khê đầu tư xây mới Trạm y tế, kiên cố hóa 34,3 km kênh mương nội đồng, giao thông nội đồng, sửa chữa hai nhà văn hóa thôn, nhân rộng diện tích trồng ớt xuất khẩu. Các xã Đông Văn, Đông Hoàng, Đông Ninh, Đông Phú kiên cố đường liên thôn, giao thông nội đồng, khu hiệu bộ và phòng học……

Đối với các xã đăng ký tiêu chí đạt chuẩn năm 2017: có 5 xã đăng ký tiêu chí số 6, 3 xã đăng ký tiêu chí số 3 còn lại là tiêu chí số 7,16, 17, 18, có 4 thôn đề nghị công nhận thôn đạt chuẩn NTM.

Qua rà soát tiêu chí theo QĐ 1415/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa, Đông Sơn có 194 tiêu chí đã đạt, số tiêu chí chưa đạt 266 tiêu chí. Bình quân đạt 13,6 TC/ xã. Đối với tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, huyện đang tích cực triển khai thực hiện các tiêu chí số1 Quy hoạch, số 2 Giao thông, số 3 Thủy lợi, số 5 Y tế - Văn hóa - Giáo dục, số 6 Sản xuất, số 7 Môi trường, số 8 An ninh, trật tự xã hội, số 9 Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.

6 tháng cuối năm 2017 Huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động sự vào cuộc của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thi đua xây dựng NTM, nêu gương những cá nhân, tập thể điển hình. Tập trung mọi nguồn lực xây dựng NTM, xây dựng mô hình sản xuất gắn với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao.


Cao Hiền 

Chỉ đạo điều hành

Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?