Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
98
Hôm qua:
1166
Tuần này:
3364
Tháng này:
14846
Tất cả:
1178623

Quản lý Văn bản pháp quy

Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuChi tiết
1656/KH-UBND31/10/2017Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan Nhà nước huyện Đông Sơn năm 2017 Kế hoạch thực hiện năm 2018
1535/QĐ -UBND20/9/2016V/v Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện
942/QĐ-UBND01/06/2016V/v cho phép ông Nguyễn Trọng Hào xã Đông Văn chuyển mục đích đất vườn ao sang mục đích đất ở vườn nông thôn
660/UBND-TCKH01/06/2016V/v thực hiện của KTNN về kiểm toán NSĐP năm 2014 và các năm trước còn lại chưa thực hiện
184/UBND- BC01/06/2016kết quả giải quyết đơn của Bà Lê Thị Thơm xóm 7 xã Đông Thanh huyện Đông Sơn.
183/UBND-BC01/06/2016Kết quả giải quyết đơn của ông Phạm Thành Tùy thôn phú Yên xã Đông Nam
668/UBND-NN30/5/2016V/v báo cáo kết quả rà soát chuyển đổi tổ chức lại hoạt động,tổ chức lại hoạt động HTX NN theo luật HTX năm 2012
651/UBND-QLDA27/05/2016V/v cấp kinh phí giải phóng mặt bằng công trình nâng cấp, cải tạo QL 47
622/UBND - TCKH27/05/2016Về việc xác nhận số lao động và quỹ tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp của các cơ sở giáo dục năm 2014
448/BC — UBND27/05/2016Chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND huyện và tình hình KT-XH,QP-AN tháng 5 năm 2016
656/UBND-NN26/05/2016V/v phê duyệt phương án hộ đê,phương án trọng điểm đê, kè, cống xung yếu trên địa bàn tỉnh
655/UBND -NN26/05/2016V/v đăng ký kế hoạch các chương trình chăn nuôi năm 2016 theo quyết định 50/2014/QĐ-TTg của TTCP
647/UBND-KTHT26/05/2016V/v xử lý xây dựng công trình không phép của hộ ông Nguyễn Trọng Bình tại khối 6 thị trấn Rừng Thông
640/UBND-VP25/05/2016V/v yêu cầu thực hiện về việc gửi nhận văn bản qua hệ thống điện tử và thực hiện phần mền theo dõi nhiệm vụ do UBND huyện, chủ tịch UBND huyện giao
25/UBND-VP25/05/2016V/v cung cấp số điện thoại
728/QD-UBND29/04/2016V/v Thành lập tổ giúp việc để thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện
472/UBND-TCKH14/4/2016V/v rà soát danh mục dự án hoàn thành đến thời hạn lập báo cáo quyết toán năm 2016
557/QĐ-UBND29/3/2016V/v kiện toàn ban biên tập cổng thông tin điện tử của huyện Đông Sơn
2165/QĐ-UBND20/12/2015V/v phê duyệt kế hoạch thanh tra, giải quyết khiếu nại, phòng chống tham nhũng năm 2016
1572/KH - UBND22/11/2015V/v ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước huyện Đông Sơn năm 2016
633/UBND -LĐTBXH27/5/2015V/v tuyển lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
524/QĐ-UBND22/05/2013V/v Ban hành quy chế sử dụng, khai thác và quản lý chương trình phần mềm “ Quản lý văn bản và hồ sơ công việc” tại Uỷ ban nhân dân huyện Đông Sơn
488/QD — UBND17/5/2013V/v Ban hành quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ tại Uỷ ban nhân dân huyện Đông Sơn