HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Lịch làm việc của Huyện/Thị Ủy

Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmLãnh đạo
Thứ hai
22/5/2023
Thứ ba
23/5/2023
Thứ tư
24/5/2023
Thứ năm
25/5/2023
Thứ sáu
26/5/2023
Thứ bảy
27/5/2023
Chủ nhật
28/5/2023