HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Lịch làm việc của UBND Huyện/Thị

Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmLãnh đạo
Thứ hai
19/2/2024
8h00 Lãnh đạo huyện đi thăm các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024 Tại cơ sở TT Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ
14h00Họp trực UBND huyện HT tầng 2 Trực UBND
Thứ ba
20/2/2024
7h30Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tại các điểm cầu Lãnh đạo huyện
8h00Chủ tịch UBND huyện tiếp dân Phòng tiếp dân Chủ tịch UBND huyện
14h00Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện hướng dẫn hồ sơ duy trì tiêu chí ATTP tại xã Đông Hoàng, Đông Ninh để chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra duy trì của tỉnh Tại cơ sở Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP
Thứ tư
21/2/2024
8h00Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện hướng dẫn hồ sơ duy trì tiêu chí ATTP tại xã Đông Hòa, Đông Yên để chuẩn bị hồ sơ đón đoàn kiểm tra duy trì của tỉnh Tại cơ sở Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP
14h00Họp Thường trực Huyện ủy HT HU TT Huyện ủy, VP
Thứ năm
22/2/2024
8h00Họp UBND huyện thường kỳ tháng 02 năm 2024: HT tầng 2 Chủ tịch, các PCT UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện
Thứ sáu
23/2/2024
9h00Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện hướng dẫn tiêu chí ATTP nâng cao tại xã Đông Tiến Tại cơ sở Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP
14h00Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP huyện hướng dẫn tiêu chí ATTP nâng cao tại xã Đông Thịnh Tại cơ sở Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP
Thứ bảy
24/2/2024
8h00Ban QLDA đi GPMB các dự án Tại cơ sở Ban QLDA
14h00Lãnh đạo huyện, các phòng đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại cơ sở Tại cơ sở Lãnh đạo huyện
Chủ nhật
25/2/2024
8h00 Ban QLDA đi GPMB các dự án Tại cơ sở Ban QLDA
14h00Lãnh đạo huyện, các phòng đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tại cơ sở Tại cơ sở Lãnh đạo huyện