HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Lịch làm việc của UBND Huyện/Thị

Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmLãnh đạo
Thứ hai
15/4/2024
08h00 Triển khai tháng Hành động vì ATTP từ 15/4-15/5/2024 Tại cơ sở PCT Văn xã
08h00Họp trực UBND huyện HT tầng 2 Trực UBND
13h30 Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông và phát động cuộc vận động hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và các hộ còn khó khăn về nhà ở Tại điểm cầu cấp huyện, xã Thường trực Huyện ủy
Thứ ba
16/4/2024
.Làm việc theo giờ mùa hè: Buổi sáng từ 7h00-11h30 buổi chiều từ 13h30 đến 17h00.
8h00Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện khóa XX (Kỳ họp chuyên đề) Trung tâm Hội nghị Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện
14h00Giao ban tiến độ GPMB tiến độ triển khai các dự án đầu tư công HT tầng 2
Thứ tư
17/4/2024
7h30 Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành .TT Hội nghị Thường trực Huyện ủy
14h00Họp Trực Huyện ủy HT HU TT Huyện ủy, VP
Thứ năm
18/4/2024
.Cơ quan nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương ..
Thứ sáu
19/4/2024
8h00 Họp UBND huyện thường kỳ tháng 4/2024: HT tầng 2 Chủ tịch, các PCT UBND huyện, các Ủy viên UBND huyện, trưởng các ban, ngành thuộc UBND huyện
14h00Kiểm tra tình hình sản xuất tại cơ sở Tại cơ sở Lãnh đạo huyện, các ngành khối Nông nghiệp
Thứ bảy
20/4/2024
08h00Lãnh đạo huyện, các phòng chuyên môn đi kiểm tra tiến độ GPMB các công trình xây dựng cơ bản Tại cơ sở Chủ tịch, Phó Chủ tịch
14h00Ban QLDA đi GPMB các dự án Tại cơ sở Ban QLDA
Chủ nhật
21/4/2024
8h00 Ban QLDA đi GPMB các dự án Tại cơ sở Ban QLDA
14h00Lãnh đạo huyện, các phòng chuyên môn đi kiểm tra, chỉ đạo công tác GPMB, VSMT, Xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã, thị trấn Tại cơ sở Chủ tịch, Phó Chủ tịch