HUYỆN ĐÔNG SƠN CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH !
date

Lịch làm việc của UBND Huyện/Thị

Thứ/NgàyThời gianNội dungĐịa điểmLãnh đạo
Thứ hai
7/8/2023
7h00 Sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 8 năm 2023 Sân sau nhà 3 tầng Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cơ quan
14h00Họp Trực UBND huyện HT tầng 2 Trực UBND
Thứ ba
8/8/2023
7h30Hội nghị giao ban tiến độ chuyển đổi đất kém hiệu quả tình hình sản xuất vụ mùa, công tác PCBL KH sản xuất vụ Đông 2023 – 2024
7h30 Hội nghị xin ý kiến về phương án khảo cổ Đền thờ Đăng Quận công Nguyễn Khải, xã Đông Thanh Tại xã Đông Thanh Đại diện các cơ quan, ban ngành cấp tỉnh
14h00Kiểm tra tình hình sản xuất Tại cơ sở Phó Chủ tịch kinh tế
Thứ tư
9/8/2023
7h30 PCT Văn xã làm việc với phòng GDĐT về công tác chuẩn bị tổng kết năm học 2022-2023 xây dựng kế hoạch năm học 2023 - 2024 HT Tầng 2
14h00 Họp Thường trực Huyện ủy HT HU TT Huyện ủy, VP
Thứ năm
10/8/2023
7h30 PCT Văn xã tiếp dân Phòng tiếp công dân PCT Văn xã
7h30 Giao ban tiến độ dự án đường 517 đi xã Quảng Yên và các dự án do Công ty Bắc Nam thi công HT Tầng 2 Chủ tịch, PCT Kinh tế
14h00 Phó Chủ tịch kinh tế và các ngành khối Nông nghiệp đi kiểm tra tình hình sản xuất Tại cơ sở Phó Chủ tịch kinh tế
Thứ sáu
11/8/2023
7h30 Giao ban công tác quản lý quy hoạch nghĩa trang HT Tầng 2 Trực UBND huyện
14h00 Kiểm tra tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia năm 2023 Tại các xã, thị trấn Trực UBND huyện
Thứ bảy
12/8/2023
7h30Chủ tịch UBND huyện đi kiểm tra công tác GPMB, thực hiện các dự án XDCB Tại cơ sở Chủ tịch UBND huyện, BQLDA
7h30 Tập huấn phân loại rác thải tại các xã Đông Phú Tại cơ sở Phòng TN-MT
14h00 Kiểm tra tình hình sản xuất và xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã Tại cơ sở Chủ tịch, phó Chủ tịch
Chủ nhật
13/8/2023
7h00 Ban QLDA đi GPMB các dự án Tại cơ sở Ban QLDA
7h30 Tập huấn phân loại rác thải tại các xã Đông Nam Tại cơ sở Phòng TN-MT
14h00Lãnh đạo huyện, các phòng chuyên môn đi kiểm tra các công tác phòng, chống dịch gia súc, gia cầm và Xây dựng NTM Kiểu mẫu tại các xã, TT Tại cơ sở Chủ tịch, phó Chủ tịch